Hoppa till innehållet

Verksamhet


Likabehandlingskommittén främjar förverkligandet av likabehandling i stadens verksamhet och tjänster i sin helhet. Kommitténs uppgift är att trygga invånarnas delaktighet och beaktandet av konkreta behov i planeringen av likabehandling. För att dessa mål ska uppnås ger likabehandlingskommittén utlåtanden och tar initiativ samt ordnar seminarier och diskussioner. Kommittén sammanträder med cirka två månaders mellanrum.15.02.2018 13:10