Hoppa till innehållet

Likabehandling i Helsingfors


Likabehandling hänvisar till en jämlik behandling av människor oberoende av deras kön, ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, politiska verksamhet eller verksamhet inom fackförening, familjeförhållanden, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuella läggning eller andra personliga egenskaper. Diskrimineringslagen förutsätter ett planmässigt främjande av likabehandling av kommunerna. Myndigheter, utbildningsanordnare och arbetsgivare ska även främja likabehandling i sin egen verksamhet.


Helsingfors stad har utarbetat likabehandlingsplaner för de anställda och sina tjänster. Likabehandlingsplanen för tjänster består av tre dokument: stadsstyrelsens beslut gällande planens ändamål och principer, åtgärder och mål.


Inom staden finns ett kontaktpersonsnätverk för jämställdhet och likabehandling som för samman sakkunniga från olika sektorer för att diskutera teman och dela med sig av god praxis. Nätverket sammanträder ungefär en gång i månaden och verksamheten är öppen för alla anställda på Helsingfors stad.21.02.2018 09:43