Hoppa till innehållet

Likabehandlingskommittén


Likabehandlingskommittén främjar icke-diskriminering, likabehandling och utvecklandet av ett pluralistiskt Helsingfors inom Helsingfors stads tjänster. Kommitténs mål är att öka kännedomen om betydelsen av likabehandling för helsingforsarnas välmående och hälsa. För att uppnå sina mål följer kommittén undersökningar om situationen för sådana befolkningsgrupper som är utsatta för diskriminering.

Till likabehandlingskommittén som stadsstyrelsen utnämnt hör sju förtroendevalda. Likabehandlingskommitténs arbete bereds av föredraganden. Kommittén sammanträder med cirka två månaders mellanrum.  Likabehandlingskommittén inledde sin första mandattid hösten 2017.


Ta kontakt

Föredraganden
Planerare Nitin Sood
nitin.sood(a)hel.fi
23.09.2020 13:27