Hoppa till innehållet

Verksamhet


Jämställdhetskommitténs uppgiftsfält omfattar uppföljning av hur jämställdhetsplanen och  forskningsbaserade projekt förverkligas. Jämställdhetskommittén främjar uppföljning av allt från könsrelaterade stereotypiers konsekvenser till möjligheterna till ett jämlikt deltagande. Jämställdhetskommittén ser till att eventuella konsekvenser för förverkligandet av jämställdheten bedöms i planeringsskedet av stadens alla betydande projekt. Kommittén sammanträder med cirka en gång i månaden. Den ordnar även diskussioner och seminarier.22.10.2018 09:52