Hoppa till innehållet

Jämställdhet i Helsingfors


Jämställdhet hänvisar till jämlikhet mellan män och kvinnor samt könsminoriteter. Helsingfors stad främjar jämställdhet i sina tjänster och bland de anställda. Helsingfors stad har undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet, vilken utgör grunderna för jämställdhetskommitténs arbete och jämställdhetsarbetet på staden.

Staden har utarbetat en plan för att främja jämställdheten i stadens tjänster och bland de anställda. Planen för tjänster prioriterar främjandet av jämställdhet inom småbarnspedagogiken och undervisningen, i social- och hälsovårdstjänsterna, inom kultur och idrott samt inom boendet, planläggningen, trafiken och invandringsverksamheten. En av tyngdpunkterna i planen är även att förebygga våld i nära relationer. Planerna gäller fram till 2018.

Inom staden finns ett kontaktpersonsnätverk för jämställdhet och likabehandling som för samman sakkunniga från olika sektorer för att diskutera teman och dela med sig av god praxis. 


Ta kontakt:

Planerare, jämställdhet

Milla Sandt

milla.sandt(at)hel.fi

Tel. +358 10 188 2160


07.02.2020 10:48