Hoppa till innehållet

Jämställdhetskommittén

Jämställdhetskommittén främjar lika delaktighet och rättigheter för alla kön i Helsingfors. Målet är att göra jämställdhet och könskonsekvensanalys till en princip som genomsyrar all verksamhet vid staden. Kommittén främjar ändring av de omständigheter som hindrar jämställdheten samt förverkligande av jämställdhet för alla i Helsingfors. 

Jämställdhetskommitténs arbete har långa traditioner: den första kommittén utnämndes redan 1984. Kommittén följer upp hur jämställdhetsplanens mål uppnås inom Helsingfors stads tjänster. Kommittén lägger fram förslag och ger utlåtanden om främjandet av jämställdhetsarbetet i staden. Som stöd för sitt arbete följer kommittén upp forskningsbaserade bedömningsprojekt för att främja jämställdheten inom tjänsterna i Helsingfors stad. Kommittén syftar även till att med sin sakkunskap förebygga diskriminering mot könsminoriteter inom stadens tjänster.

Till jämställdhetskommittén som stadsstyrelsen utnämnt hör sju förtroendevalda. Jämställdhetskommitténs arbete bereds av föredraganden. Kommittén sammanträder med cirk a en gång i månaden.
05.05.2021 15:08