Hoppa till innehållet

Verksamhet


Äldrerådet följer upp stadens verksamhet med beaktande av den äldre befolkningen. Rådet tar initiativ och lägger fram förslag gällande planeringen, beredningen och uppföljningen av stadens verksamhet i ärenden som är av betydelse för den äldre befolkningens välmående, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet, tjänster eller avklarande av dagliga funktioner. Målet är att främja beaktandet av den äldre befolkningens perspektiv och likabehandling.

För att uppnå sina mål tar äldrerådet initiativ och gör ställningstaganden samt svarar på begäran om utlåtanden. Rådet sammanträder regelbundet ungefär en gång i månaden med undantag av sommarmånaderna.  Förutom sammanträden ordnar äldrerådet även evenemang och seminarier som är öppna för allmänheten.

Äldrerådets verksamhet utvecklar samarbetet mellan Helsingfors stad och pensionärsorganisationerna. Minst en gång om året sammankallar rådet representanter för de pensionärsorganisationer som verkar i Helsingfors.

Äldrerådet samarbetar även med andra äldreråd i huvudstadsregionen och äldreråden i de fem största städerna i Finland.

Äldrerådets verksamhet har långa traditioner: Det första äldrerådet i Helsingfors utnämndes redan 1997. Äldreråden blev lagstadgade 1.7.2013 i och med att lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre trädde i kraft.
15.02.2018 13:01