Hoppa till innehållet

Ledamöter


Stadsstyrelsen har utnämnt följande personer till ledamöter i äldrerådet 26.6.2017. Kontakta ledamöterna, ordföranden eller sekreteraren om du har frågor om äldrerådet.


Representanter för äldreorganisationer i Helsingfors


Pensionärerna r.f. Helsingfors distriktsorganisation
Olli Salin
salinol(a)outlook.com
Tel. 050 5991210

Helsingin kansallinen senioripiiri ry
Pirjo-Liisa Kangasniemi
pirrekangasniemi@gmail.com 
Tel. 050 559 3171

Svenska Pensionärsförbundet rf
Lena Lindberg
lena.lindberg(a)pp.inet.fi
Tel. 040 5797991

Huvudstadsregionens Närståendevårdare rf
Marja Ruotsalainen
marja.ruotsalainen(a)polli.fi
Tel. 040 1684 328

Pensionstagarnas Centralförbund PCF, Helsingfors distrikt
Lahja Sjöblom
lala.sjoblom(a)gmail.com
Tel. 050  5874200

Helsingfors Minnesförening rf
Teija Mikkilä
teija.mikkila@alzhki.fi 
Tel. 040-5892776

Helsingin seudun Inkeri-seura ry
Toivo Tupin
toivo.tupin(a)gmail.com   
Tel. 040- 5783894

Helsingfors kyrkliga samfällighet
Ulla Lumijärvi 
ulla.lumijarvi(a)evl.fi
Tel. 09 23402536


Stadens förtroendevalda medlemmar


Samlingspartiet
Laura Varjokari, ordförande
laura.varjokari(a)gmail.com
Tel. 044 777 7332

Timo Auranen
auranen.timo(a)gmail.com
Tel. 041 5057668

Vänstern
Mirja Arajärvi
mirja.arajarvi(a)welho.com
Tel. 040 576 8733

SDP
Veijo Lehto
veijo.j.lehto(a)gmail.com
Tel. 0500 404223

De Gröna
Pirkko Telaranta
telaranta.pirkko(a)gmail.com
Tel. 050 5002319


Medlemmar som representerar stadens sektorna


Social- och hälsovårdsektorn
Seija Meripaasi
seija.meripaasi(a)hel.fi, tel. 09 31052482

Fostrans- och utbildningssektorn
Satu Luomajoki
satu.luomajoki(a)hel.fi
puh. 09-310 88656

Stadsmiljösektorn
Pirjo Tujula
pirjo.tujula(a)hel.fi, tel. 09 310 38410

Kultur- och fritidssektorn
Jenni Räsänen
jenni.rasanen(a)hel.fi, tel. 09-31037842

Centralförvaltningen

Johanna Seppälä
johanna.m.seppala(a)hel.fi, tel. 040 334 5974

Titta Reunanen
titta.reunanen(a)hel.fi, tel. 040 5781428

Anne Nissinen
anne.k.nissinen(a)hel.fi, tel. 040 3362228


Sekreteraren


Planerare Outi Paulig
outi.paulig(a)hel.fi, vanhusneuvosto(a)hel.fi
Tel. 09 31043580
25.11.2020 13:17