Jämlik Helsingfors

Jämlik Helsingfors är gemensam webbplats för äldrerådet, handikapprådet, jämställdhetskommittén och likabehandlingskommittén. Systemet för deltagande och påverkan, Krut, finns som stöd för de ungas deltagande och likabehandling. På organens egna webbplatser hittar du information om deras verksamhet samt kontaktuppgifter. Råden och kommittéerna är bara ett sätt att påverka beslutsfattandet och en bättre vardag i Helsingfors. Läs mer via länkarna nedan om andra sätt att delta och påverka i Helsingfors.

Plock i serviceutbudet