De mänskliga rättigheternas Helsingfors

Helsingfors har publicerat webbplatsen De mänskliga rättigheternas Helsingfors, där man har samlat ihop information om jämställdhets- och likabehandlingsarbete som gäller stadens tjänster och personal.

De mänskliga rättigheternas Helsingfors

Jämlig Helsingfors sidor updateras inte efter 2020.

Plock i serviceutbudet