Suoraan sisältöön

Lausunnot ja aloitteet

Yhdenvertaisuustoimikunta edistää syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Helsingissä. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi toimikunta seuraa kohtuullisten mukautusten ja positiivisten erityiskohtelun periaatteiden soveltamista. Tavoitteena on valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi yhdenvertaisuustoimikunta antaa lausuntoja ja tekee aloitteita.

Lausunnot 2019:

Lausunto palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelmasta 2020-2021

Lausunto henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmasta 2019

Lausunto Sinikka Vepsän aloitteesta

Lausunnot 2018:

Romanien aseman edistäminen HelsingissäJAA
01.10.2019 10:53