Suoraan sisältöön

Yhdenvertaisuus Helsingissä

Yhdenvertaisuus viittaa ihmisten samanarvoiseen kohteluun riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää kunnilta suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien tulee myös edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.


Helsinki on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelmat henkilöstölle ja palveluille. Palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma koostuu kolmesta asiakirjasta: kaupunginhallituksen päätöksestä koskien suunnitelman päämääriä ja periaatteita; toimenpiteistä ja tavoitteista. Tutustu suunnitelmiin oikeassa reunassa olevista linkeistä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laatinut kouluja koskevia yhdenvertaisuussuunnitelmia.


Kaupungin sisällä toimii tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden yhdyshenkilöverkosto, joka kokoaa eri toimialojen asiantuntijoita yhteen keskustelemaan teemoista ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Verkosto kokoontuu noin kuukausittain ja toiminta on avointa kaikille Helsingin kaupungin työntekijöille.JAA
12.02.2020 15:32