Suoraan sisältöön

Yhdenvertaisuustoimikunta

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa. Toimikunnan työskentelyn tavoitteena on myös valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa Helsingin toiminnassa. Toimikunnan tehtäväkenttään sisältyy myös syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen kaupungin henkilöstöpolitiikassa  ja palveluissa. Yhdenvertaisuustoimikunta aloitti ensimmäisen toimikautensa syksyllä 2017.

Kaupunginhallituksen nimeämään yhdenvertaisuustoimikuntaan kuuluu seitsemän luottamushenkilöä. Yhdenvertaisuustoimikunnan työtä valmistelee esittelijä. Toimikunta kokoontuu noin kahden kuukauden välein. 

Palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma 2020–2021

Likabehandlingsplan förtjänster 2020–2021

Action Plan for Non-Discrimination 2020–2021

Selkokielinen tiivistelmä yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Ovttaveardásašvuođaplána jagiide 2020–2021

Ota yhteyttä

Nitin Sood, suunnittelija

nitin.sood(a)hel.fi

 

 03.07.2020 16:02