Yhdenvertainen Helsinki


Yhdenvertainen Helsinki on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden sekä Helsingin vanhus-ja vammaisneuvostojen sivusto. Löydät ylhäältä pääotsikoiden alta lisätietoa vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien toiminnasta. Lisäksi sivusto kokoaa ajankohtaisia kuulumisia Helsingin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioista. Sivuilta löydät myös kaupungin asiantuntijoiden yhteystiedot.

Helsingin tavoitteena on olla yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kaupunki, joka on toimiva ja viihtyisä kaikille asukkaille. Neuvostot ja toimikunnat ovat yksi tärkeä kanava vaikuttaa päätöksentekoon ja parempaan arkeen. Lisäksi kaupunkilaisille on olemassa lukuisia muita vaikuttamisen tapoja, joihin voit tutustua alla olevista linkeistä. 

Nostoja palveluista