Suoraan sisältöön

Toiminta

Vanhusneuvoston syyskauden 2020 toimintakalenteri julkaistaan elokuussa.

Vanhusneuvosto seuraa kaupungin toimintaa ikääntyneen väestön näkökulmasta. Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, palvelujen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta. Tavoitteena on edistää ikääntyneen väestön näkökulman ja yhdenvertaisuuden huomioimista Helsingissä.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi vanhusneuvosto tekee aloitteita ja kannanottoja sekä vastaa lausuntopyyntöihin. Neuvosto kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein kesäkuukausia lukuun ottamatta.  Kokousten lisäksi vanhusneuvosto järjestää myös kaikille avoimia tilaisuuksia ja seminaareja.

Vanhusneuvoston toiminta rakentaa yhteistyötä Helsingin kaupungin ja eläkeläisjärjestöjen välille. Neuvosto kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle Helsingin alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen edustajat.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun muiden vanhusneuvostojen ja Helsingin viiden muun suurimman kaupungin vanhusneuvostojen kanssa.

Vanhusneuvoston toiminnalla on pitkät perinteet: Helsingin ensimmäinen vanhusneuvosto asetettiin jo 1997. Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi 1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) myötä.17.06.2020 16:29