Suoraan sisältöön

Lausunnot ja kannanotot


Vanhusneuvosto seuraa toimialojen toimintaa ikääntyneen väestön näkökulmasta. Vanhusneuvosto vaikuttaa siihen, että kunnan palveluja kehitettäessä huomioidaan myös ikääntyneen väestön tarpeet. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi vanhusneuvosto ottaa kantaa, vastaa lausuntopyyntöihin sekä tekee aloitteita.


Lausunnot ja kannanotot 2019:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta

65 vuotta täyttävien oikeudesta vammaispalveluihin

Helsingin vanhuspalvelujen laadun varmistamisesta

Vanhusneuvostoa kuultava Stadin ikäohjelman valmistelussa

Maailman toimivimman kaupungin eläkeläisjärjestöt haluavat mukaan kaupungin kehittämiseen

Kotihoidossa olevien ikääntyneiden päivätoiminta

Lausunto aloitteesta Vanhusten hoiva kuntoon

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot: Kokoaikainen seniorialennus olisi ilmastoteko


Lausunnot ja kannanotot 2018:

Liikuntamahdollisuudet ja kokoontumistilat 25.4.2018

Vanhuspalveluiden nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden selvittämisestä 7.6.2018

Rautatieaseman ratapihan ylikulku/alikulku 30.8.2018

Sotaorpojen etuuksista 5.9.2018

Soten kuljetuspalvelun liikennöinnin kilpailutus 6.9.2018

Kulttuurikaveritoiminta ja alueelliset kulttuuripalvelut säilytettävä 6.9.2018

HSL:n seniorialennusta laajennettava 24.10.2018

Lausunto Helsingin liikkumisohjelmasta 8.11.2018

Stadin ikäohjelmaa täydennettävä 19.12.2018
JAA
29.10.2019 12:29