Suoraan sisältöön

Vanhusneuvosto

Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Helsingin vanhusneuvoston uudet verkkosivut löytyvät  Ihmisoikeuksien Helsinki -sivustolta.

https://ihmisoikeudet.hel.fi/vanhusneuvosto/


Vanhusneuvosto seuraa kaupungin toimintaa eläkeikäisten helsinkiläisten näkökulmasta. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta.


Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä asioissa, jotka liittyvät eläkeikäisten helsinkiläisten

  • hyvinvointiin ja terveyteen,
  • vaikuttamismahdollisuuksiin,
  • elinympäristöön ja asumiseen sekä
  • liikkumiseen ja palveluihin. 

Neuvosto kokoontuu noin yhdeksän kertaa vuodessa ja järjestää myös avoimia tilaisuuksia ja seminaareja.


Vanhusneuvoston tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat 

  • Helsingin eläkeläisjärjestöt
  • pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien vanhusneuvostot ja
  • Suomen muiden suurimpien kaupunkien vanhusneuvostot.

Helsingissä on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 1997 lähtien. Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi vuonna 2013. 

                                 


                                   

              

                                14.12.2020 15:21