Suoraan sisältöön

Vanhusneuvosto

Miten eläkeläisten ääni kuuluu Helsingissä?

   

Helsingin vanhusneuvoston ja Helsingin kaupungin johdon edustajien välinen keskustelu on katsottavissa suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalta keskiviikkona 15. toukokuuta kello 17–19.

Pyöräretkellä kesäisen vihreässä kaupungissa. Kuva: Maarit Hohteri, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Vanhusneuvosto on helsinkiläisten eläkeikäisten asukkaiden kaupunkiyhteinen keskustelufoorumi. Samalla vanhusneuvosto toimii ikäihmisten edunvalvojana. Vanhusneuvosto osallistuu myös lakisääteisen ikäihmisten hyvinvointiohjelman, Stadin ikäohjelman, valmisteluun.

Helsingin vanhusneuvosto on kutsunut kaupungin johdon edustajia keskustelemaan eläkeikäisten vaikuttamismahdollisuuksista Helsingissä. Mukana keskustelemassa ovat ainakin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen sekä sosiaali- ja terveystoimialan edustajana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii vanhusneuvoston puheenjohtaja Laura Varjokari.

Illan keskusteluaiheita ovat muun muassa, miten vanhusneuvoston osallistuminen ikäohjelman valmisteluun on toteutunut? Miten voidaan varmistaa, että vuorovaikutusta saadaan kehitettyä entistä toimivammaksi? Entä, miten eläkeläisjärjestöjen ääni saataisiin kuulumaan vieläkin paremmin? Helsingissä toimii useita aktiivisia eläkeläisjärjestöjä, joihin kuuluu tuhansia ihmisiä. He haluavat aktiivisesti osallistua kaupungin kehittämiseen.

Keskustelutilaisuuden voi katsoa Helsinki-kanavalta suorana 15.5.2019 kello 17–19. Tilaisuuden nauhoitteen voi myöhemmin katsoa tallenteena Helsinki-kanavalta.

Yleisöllä ei ole mahdollisuutta osallistua keskustelutilaisuuteen.
Kaupunginhallituksen nimeämään vanhusneuvostoon kuuluu viisi kaupungin luottamushenkilöä ja edustajat kahdeksasta helsinkiläisestä vanhusjärjestöstä.  Kaupungin toimialoilta on nimetty edustajat neuvostoon. Vanhusneuvoston työtä valmistelee ja toimeenpanee asiantuntijasihteeri.

Vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta.Ota yhteyttä

Puheenjohtaja 
Laura Varjokari 
laura.varjokari(a)gmail.com
Puh. 044-777 7332

Vanhusneuvoston sihteeri
Suunnittelija Outi Paulig
outi.paulig(a)hel.fi, vanhusneuvosto(a)hel.fi
puh. 09-31043580
JAA
09.05.2019 09:09