Vanhusneuvosto

Miten puolueet ajavat eläkeläisten asioita? Vanhusneuvosto tenttasi poliitikkoja 22.11.2018.

Lue tästä, mitä puolueet vastasivat! Linkki

Katso suora lähetys Helsinki-kanavalta! Linkki


Kaupunginhallituksen nimeämään vanhusneuvostoon kuuluu viisi kaupungin luottamushenkilöä ja edustajat kahdeksasta helsinkiläisestä vanhusjärjestöstä.  Kaupungin toimialoilta on nimetty edustajat neuvostoon. Vanhusneuvoston työtä valmistelee ja toimeenpanee asiantuntijasihteeri.

Vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta.Ota yhteyttä

Puheenjohtaja 
Laura Varjokari 
laura.varjokari(a)gmail.com
Puh. 044-777 7332

Vanhusneuvoston sihteeri
Suunnittelija Outi Paulig
outi.paulig(a)hel.fi, vanhusneuvosto(a)hel.fi
puh. 09-31043580
JAA
20.12.2018 16:59