Suoraan sisältöön

Jäsenet


Vammaisneuvostoon on nimetty 26.6.2017 seuraavat jäsenet. Voit ottaa yhteyttä puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin kun sinulla on kysyttävää vammaisneuvostosta.


Kuva Helsingin kaupungin vammaisneuvoston jäsenistä 12.12.2018.
Seisomassa takana: Mikko Savelius, Niina Halonen-Malliarakis,  Justus Mollberg, Aulikki Rautavaara, Timo Lehtonen, Ibrahim Milanovic, Arzu Caydam-Lehtonen, Timo Martelius, avustaja Kaija Hietanen,  Mari Mulari, Tiina Larva, Maarit Fredlund ja Pirjo Tujula.
Istumassa edessä: Tiina Lappalainen, Leena Simola-Nikkanen, Heikki Kaislanen, opaskoira-Laika ja Kristiina Karhos.


Kuulovammaiset
Tiina Hedrén
Helsingin Kuurojen yhdistys ry
tiina.hedren(at)kuurojenliitto.fi


Näkövammaiset
Ibrahim Milanovic
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
ibrahim.milanovic(at)gmail.com


Liikuntavammaiset
Leena Simola-Nikkanen
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
leena.simola-nikkanen(at)hiy.fi


Kehitysvammaiset
Timo Martelius
Kehitysvammatuki 57 ry
timo.martelius(at)lehtijakumppanit.fi


Neurologiset
Kristiina Karhos
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
kristiina.karhos(at)gmail.com


Pitkäaikaissairaat /
sairauskohtaiset (2 edustajaa)

Aulikki Rautavaara
Uumu ry
arautava(at)welho.com


Pirkko Hyvärinen
Helsingin Reumayhdistys ry
pihyvari(at)welho.com


Mielenterveyssektori
Maarit Fredlund
Psykosociala föreningen Sympati rf
maafred(at)gmail.com


Vammaiset lapset
Samuli Tsupari
Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö
samuli.tsupari(at)hotmail.fi


Muut ja yleisjärjestöt
Timo Lehtonen
Kynnys ry
timo.lehtonen(at)welho.com


Kaupungin toimialojen edustajat

Kasvatus ja koulutus
pedagoginen asiantuntija
Mari Mulari
mari.mulari(at)hel.fi


Kaupunkiympäristö
esteettömyysasiamies
Pirjo Tujula
pirjo.tujula(at)hel.fi


Kulttuuri ja vapaa-aika
kehittämisasiantuntija
Tiina Larva
tiina.larva(at)hel.fi


Sosiaali- ja terveystoimiala
vammaissosiaalityön päällikkö
Jonna Weckström / Kirsti Tala
jonna.weckstrom(at)hel.fi


Kaupungin luottamusjäsenet

Justus Mollberg (Vas)
puheenjohtaja
puh.040 5926111
justus.mollberg(at)gmail.com


Pia Hytönen, (KOK)
pia.hytonen(at)hotmail.com


Niina Halonen-Malliarakis, (Vihreät)
halonenmalliarakis(at)icloud.com


Arzu Caydam-Lehtonen, (SDP)
arzu.caydam1(at)hotmail.com


Heikki Kaislanen (PS)
hkaisla1(at)gmail.com


Vammaisneuvoston sihteeri

Vammaisasiamies Tiina Lappalainen
tiina.lappalainen(at)hel.fi
puh. (09) 310 36086, 040 1845063

Kaupunginkanslia
Helsingin kaupungintalo
Osallisuus ja neuvonta/Vuorovaikutus
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

JAA
08.02.2019 14:49