Suoraan sisältöön

Esteetön Helsinki


Helsinki haluaa olla esteetön kaupunki, joka soveltuu kaikille siellä asuville ja toimiville ihmisille. Esteetön ja turvallinen ympäristö edistää asukkaiden hyvinvointia ja koko yhteiskunnan toimivuutta. Helsingin esteettömyystyö tähtää siihen, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ikään tai toimintakykyyn katsomatta.

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset koskevat koko kaupunkia ja toimialoja. Esteettömyyslinjaukset muodostavat kehyksen toimialojen omille esteettömyyden toteutusohjelmille ja toimialojen välillä toimivalle vuorovaikutukselle. Varsinaiset toimenpiteet ja niiden toteutusaikataulut määritellään toimialojen omissa toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa. Helsingin kaupunki on myös koonnut esteettömän rakentamisen ohjeet. Ohjeisto sisältää kriteerit, joiden avulla ulkotilojen esteettömyyttä arvioidaan sekä ohjekortit, joiden avulla kriteerejä sovelletaan eri tilanteissa objektiivisesti.

Helsingissä toimii myös hissiprojekti, joka neuvoo Helsingin taloyhtiöiden omistajia, osakkaita, asukkaita, isännöitsijöitä ja hallituksen jäseniä jälkiasennushissien suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvonta on maksutonta.  Hissin rakentamiseen voi hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) ja Helsingin kaupungilta.

Esteettömyys viittaa fyysisen ympäristön ohella myös tiedon saantiin. Internetin rajattomat tiedonsaantimahdollisuudet ovat näkövammaiselle ja muille vaikeavammaisille henkilöille avoin ikkuna ulkomaailmaan. Yhä useampi julkishallinnon palvelu on digitaalinen. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota verkkopalvelujen esteettömyyteen, helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen.
JAA
15.02.2018 12:55