Suoraan sisältöön

Vammaisneuvosto

Täältä pääset Helsingin vammaisneuvoston uusille verkkosivuille, jotka löytyvät Ihmisoikeuksien Helsinki -sivustolta.

Näitä sivuja ei päivitetä enää vuoden 2020 jälkeen.


Vammaisneuvosto toimii vammaisten henkilöiden, eri vammaisjärjestöjen sekä kaupungin edustajien neuvoa-antavana yhteistyöelimenä. Se varmistaa vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Neuvostossa eri vammaryhmien vammaisjärjestöedustajat, kaupungin toimialojen virkamiehet ja luottamushenkilöt pohtivat vammaisia kuntalaisia koskevia asioita ja etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään sekä nykyistä yhdenvertaisempaan ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Vammaisneuvosto antaa lausuntoja ja kannanottoja kaupungin toiminnan ja palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisestä toiminnoista suoriutumisen ja palvelujen kannalta.

Kaupunginhallituksen nimeämään vammaisneuvostoon kuuluu viisi kaupungin luottamushenkilöä ja edustajat kymmenestä helsinkiläisestä vammaisjärjestöstä. Kaupungin eri toimialoilta on myös nimetty pysyvät edustajat neuvostoon. Vammaisneuvoston työtä valmistelee ja toteuttaa asiantuntijasihteeri. Neuvosto kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.

Vammaisneuvoston toiminnalla on pitkät perinteet: Helsingin ensimmäinen vammaisneuvosto asetettiin jo vuonna 1982. Vammaisneuvoston asema perustuu nykyisin kuntalakiin.


Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Justus Mollberg
puh.040 592 6111
justusmollberg(at)gmail.com

Vammaisneuvoston sihteeri
vammaisasiamies Tiina Lappalainen
tiina.lappalainen(at)hel.fi
puh. (09) 3103 6086, 040 1845 06314.12.2020 14:35