Suoraan sisältöön

Tasa-arvotoimikunta

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingissä.  Kaupunginhallituksen nimeämään tasa-arvotoimikuntaan kuuluu kaupungin luottamushenkilöitä eri puolueista. Tasa-arvotoimikunnan työtä valmistelee esittelijä, joka vastaa myös palveluiden tasa-arvon koordinoimisesta ja kehittämisestä kaupungissa.

Toimikaudella 2019-2021 toimikunnan tehtävänä on mm. seurata palveluiden tasa-arvosuunnitelman toteuttamista, tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa, seurata käynnissä olevaa sukupuolivaikutusten arvointihanketta ja antaa lausuntoja päätöksenteon tueksi.


Toimikunnan yhteystiedot:

toimikunnan puheenjohtaja Kasper Kivistö
kassu.kivisto(at)gmail.com 

toimikunnan esittelijä, suunnittelija Tuija Mustajärvi
tuija.mustajarvi(at)hel.fi


Kaupunginhallitus on nimennyt tasa-arvotoimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Kasper Kivistö, Vihr, pj.
Tapani Vuola
Roby Mountrakis, SDP, vpj.
Irma Marttila
Anniina Iskanius, Kok.
Mukhtar Abib
Panu Mäenpää, Kok.
Ogechukwu Eneh
Milla Pyykkönen, Vas.
Saku Etholén
Björn Bonsdorff, RKP
Anna Jungner-Nordgren
Nelli Ruotsalainen, Fem.
Annu Kemppainen

Toimikunnan työtä valmistelee kaupunginkanslian nimeämä esittelijä. 
03.11.2020 09:07