Suoraan sisältöön

Tasa-arvotoimikunta

Kaupunginhallituksen nimeämään tasa-arvotoimikuntaan kuuluu kaupungin luottamushenkilöitä, jotka edustavat yhteensä kuutta eri puoluetta. Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvoa Helsingissä sekä olla tukena varmistamassa, että sukupuolinäkökulma on läpileikkaava periaate kaikessa kaupungin toiminnassa kaupunkistrategian mukaisesti. Tasa-arvotoimikunnan työtä valmistelee esittelijä, joka vastaa sukupuolten tasa-arvon edistämisestä myös kaupunkitasoisesti.

Toimikaudella 2017-2021 toimikunnan tehtävänä on mm. osallistua palveluiden tasa-arvosuunnitelman uudistamiseen, antaa lausuntoja päätöksenteon tueksi, ottaa kantaa kaupunkia koskeviin ajankohtaisiin tasa-arvokysymyksiin ja seurata käynnissä olevaa sukupuolivaikutusten arvointihanketta. Lisäksi toimikunta pyrkii lisäämään tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja ennaltaehkäisemään sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää. Tasa-arvotoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Toimikunnan yhteystiedot:

toimikunnan esittelijä, suunnittelija Milla Sandt
etunimi.sukunimi(@)hel.fi
Puh. +358 40 188 2160

toimikunnan puheenjohtaja Alviina Alametsä
alviina.alametsa(@)gmail.com 
Puh. +358 40 729 4597
JAA
08.01.2019 15:12