Suoraan sisältöön

Sukupuolten tasa-arvo


Tälle sivustolle on koottu perustietoa Helsingin palveluiden ja toiminnan tasa-arvosta sekä kaupungin tasa-arvotoimikunnasta. 

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan Helsingin kaupungissa kaikkien sukupuolien yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia, syrjimättömyyttä ja ihmisoikeuksia sekä sitä, että jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään ilman sukupuolen perusteella asetettuja oletuksia. Sukupuolten tasa-arvoon kuuluu sukupuolen moninaisuus sekä syrjimättömyys sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvosuunnitelma

Helsinki on sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon kaikessa toiminnassaan. Tärkeimpiä tasa-arvon kehittämiskohteita ja linjauksia on koottu kaupungin uuteen palveluiden tasa-arvosuunnitelmaan. Tutustu suunnitelmaan täällä (pdf).


Lisätietoja:

Milla Sandt

sukupuolten tasa-arvosta vastaava suunnittelija

etunimi.sukunimi@hel.fi
JAA
17.10.2019 14:52