Suoraan sisältöön

Helsingin on näytettävä suuntaa palkka-avoimuudessa

Tasa-arvotoimikunnan kannanotto 9.11.2018

Palkkatasa-arvosta ja sukupuolten palkkaeroista on keskusteltu Suomessa pitkään, mutta konkreettiset tulokset ovat jääneet pieniksi. Palkkaero polkee paikallaan valitettavasti myös kunnissa. Asia on jälleen ajankohtainen, kun sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran selvityksen palkka-avoimuudesta samaan aikaan, kun Helsingissä valmistellaan tuleviksi vuosiksi henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaa.

Tasa-arvovaltuutetun selvityksessä ehdotetaan yhtenä keinona palkkasyrjinnän poistamiseksi palkkatietojen avoimuuden lisäämistä. Tasa-arvotoimikunta esittääkin, että Helsingin kaupunki lähtee määrätietoisesti lisäämään palkkojen avoimuutta valtuutetun suositusten mukaisesti. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka, ja jotta tämä tavoite voi toteutua, on välttämätöntä lisätä palkkojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Mahdollista palkkasyrjintää on vaikea näyttää toteen, jos todellisia palkkatietoja ei ole avoimesti saatavilla. 

Helsingin kaupungin palkkamallin mukaan rahapalkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta sekä mahdollisesta työkokemuslisästä, joiden lisäksi on mahdollista saada henkilökohtaista lisää työsuoritusten perusteella ja joskus myös kertapalkkioita hyvästä työsuorituksesta. Kokonaispalkkaus muodostuu siis muistakin tekijöistä kuin siitä peruspalkasta, joka on mahdollista selvittää avoimista palkkataulukoista.

Kuten tasa-arvovaltuutetun selvityksessä todetaan, epäselvyys palkkojen määräytymisestä, piilossa olevat palkkatiedot ja palkoista puhumattomuuden kulttuuri ylläpitävät palkkaeroja. Sen sijaan avoimuus lisää palkkatyytyväisyyttä ja sitä kautta työtyytyväisyyttä. Avoin palkkapolitiikka vaikuttaa myönteisesti myös mielikuviin työnantajasta. 

Helsingin kaupunki on Suomen suurimpia työnantajia, ja kaupungin palveluksessa on yli 37 000 eri alojen asiantuntijaa. Kaupungin palkkapolitiikalla on siis laajoja tasa-arvovaikutuksia. Helsingin pitää ottaa tasa-arvovaltuutetun selvitys ja suositukset vakavasti ja toimia suunnannäyttäjänä muillekin Suomen kunnille. Tasa-arvotoimikunta pyytääkin kaupunkia kirjaamaan palkka-avoimuuden edistämisen parhaillaan valmistelussa olevaan henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaan ja selvittämään, miten palkkojen avoimuutta voidaan ryhtyä konkreettisesti lisäämään.

 

Tasa-arvotoimikunta

 

Lisätietoja:

Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Alviina Alametsä, etunimi.sukunimi@gmail.com

Tasa-arvotoimikunnan esittelijä Milla Sandt, etunimi.sukunimi@hel.fiJAA
09.11.2018 13:51