Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


Helsingin kaupungilla on uusi palveluiden tasa-arvosuunnitelma


Palveluiden tasa-arvosuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on lisätä kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavien kaupunkilaisten tasa-arvoa, hyvinvointia ja ihmisoikeuksien toteutumista.  Suunnitelma linjaa sitä, miten Helsinki edistää sukupuolten tasa-arvoa kaupungin palveluissa ja toiminnassa vuosina 2019-2021.

Tutustu palveluiden tasa-arvosuunnitelmaan tästä linkistä (pdf)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa palveluiden tasa-arvoasioista vastaava suunnittelija Milla Sandt (etunimi.sukunimi@hel.fi). 


Helsingin kaupungin tasa-arvohanke


Tasa-arvohankkeessa kehitetään sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käytäntöjä ja sukupuolivaikutusten arviointia vuosina 2019-2020. Hankkeessa arvioidaan sukupuolivaikutuksia kaupungin toimialojen valitsemissa kohteissa: kaupunkiympäristön aluesuunnittelupalvelussa, liikunnan seuratuessa, omaishoidossa sekä erityisopetuksessa ja erityisessä tuessa. Lisäksi kokeillaan ja kehitetään sukupuolitietoista budjetointia koko kaupungin tasolla. Hankkeen vetovastuu on kaupunkitutkimus ja tilastot -yksiköllä.


Ihmisoikeusverkosto


Helsingissä on käynnistynyt uusi, kaikille kaupungin työntekijöille tarkoitettu ihmisoikeusverkosto. Verkosto on avoin kaikille, jotka haluavat edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työssään. Verkosto kokoontuu ihmisoikeusiltapäiviin noin neljä kertaa vuodessa, ja jokaisella iltapäivällä on oma teemansa. Lisätietoja saa verkoston koordinaattoreilta Milla Sandtilta ja Nitin Soodilta (etunimi.sukunimi@hel.fi).


Liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi


Osana Helsingin kaupungin tasa-arvohanketta toteutettiin liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi. Arvioinnissa selvitettiin kaupungin tietojärjestelmistä kerätyn tilastoaineiston perusteella sukupuolten tasa-arvon sekä seurojen välisen tasapuolisuuden toteutumista Helsingin kaupungin liikuntapalvelun seura-avustuksissa ja tilavuorojen jaossa. Raporttiin voi tutustua täällä (pdf).

JAA
07.10.2019 15:33