Suoraan sisältöön

Ajankohtaista


Helsingin kaupungin palveluiden tasa-arvosuunnitelma

Helsingin kaupungille on tehty uusi palveluiden tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma koskee sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaupungin palveluissa ja toiminnassa vuosina 2019-2021. Sen tärkeimpänä tavoitteena on lisätä kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavien kaupunkilaisten tasa-arvoa ja hyvinvointia. 

Tasa-arvosuunnitelmassa on mukana konkreettisia toimenpiteitä keskushallinnolta ja kaikilta neljältä toimialalta (kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika, sosiaali- ja terveystoimiala). Suunnitelma perustuu tasa-arvolakiin ja Helsingin kaupunkistrategiaan.

Tutustu palveluiden tasa-arvosuunnitelmaan täällä. Taitettu painotuote ja pdf-julkaisu ilmestyvät syksyllä 2019.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa tasa-arvoasioista vastaava suunnittelija Milla Sandt (etunimi.sukunimi@hel.fi). 


Helsingin kaupungin tasa-arvohanke

Helsingin kaupunki kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käytäntöjä ja sukupuolivaikutusten arviointia tasa-arvohankkeessa vuosina 2019-2020. Hankkeessa arvioidaan sukupuolivaikutuksia kaupungin toimialojen valitsemissa kohteissa: kaupunkiympäristön aluesuunnittelupalvelussa, liikunnan seuratuessa, omaishoidossa sekä erityisopetuksessa ja erityisessä tuessa. Lisäksi kokeillaan ja kehitetään sukupuolitietoista budjetointia koko kaupungin tasolla. Hankkeen vetovastuu on kaupunkitutkimus ja tilastot -yksiköllä.


Ihmisoikeusverkosto

Helsingin kaupungissa on käynnistynyt uusi, kaupungin työntekijöille tarkoitettu ihmisoikeusverkosto. Verkosto on avoin kaikille, jotka haluavat edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työssään. Verkosto kokoontuu ihmisoikeusiltapäiviin neljä kertaa vuodessa, ja jokaisella iltapäivällä on oma teemansa. Lisätietoja saa verkoston koordinaattoreilta Milla Sandtilta ja Nitin Soodilta (etunimi.sukunimi@hel.fi).


Liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi

Osana Helsingin kaupungin tasa-arvohanketta toteutettiin liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi. Arvioinnissa selvitettiin kaupungin tietojärjestelmistä kerätyn tilastoaineiston perusteella sukupuolten tasa-arvon sekä seurojen välisen tasapuolisuuden toteutumista Helsingin kaupungin liikuntapalvelun seura-avustuksissa ja tilavuorojen jaossa. Raporttiin voi tutustua täällä.


Unelmia tasa-arvoisesta kaupungista

Tasa-arvotoimikunta järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa tasa-arvon ja Minna Canthin päivän tilaisuuden 19.3.2019.

Illan aikana pormestari luovutti kaikkien aikojen ensimmäisen, tasa-arvotoimikunnan myöntämän Helsingin tasa-arvopalkinnon, jonka sai Ei leikkirahaa -kansanliike. Lisäksi kuultiin päättäjien ajatuksia siitä, miten Helsingistä voitaisiin tehdä entistä tasa-arvoisempi kaupunki kaikille sukupuolille. 

Katso tilaisuuden tallenne Helsinki-kanavalla ja lue uutinen palkinnon saajasta kaupungin uutisarkistossa.
JAA
02.07.2019 12:14