Suoraan sisältöön

Sukupuolten tasa-arvo

Tälle sivustolle on koottu perustietoa Helsingin kaupungin palveluiden ja toiminnan tasa-arvosta sekä tasa-arvotoimikunnasta.  

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan Helsingissä kaikkien sukupuolien yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia, syrjimättömyyttä ja ihmisoikeuksia sekä sitä, että jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään ilman sukupuolen perusteella asetettuja oletuksia. Sukupuolten tasa-arvoon kuuluu sukupuolen moninaisuus sekä syrjimättömyys sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvosuunnitelma

Helsingin kaupungin palveluiden tasa-arvosuunnitelmaan on koottu konkreettisia toimenpiteitä, joilla kaupunkilaisten tasa-arvoa vahvistetaan käytännössä vuosina 2019-2021. 

Palveluiden tasa-arvosuunnitelma 20192021 (pdf)

Plan för främjande av jämställdhet i Helsingfors stads tjänster och verksamhet 2019 2021 (pdf)

Plan for promoting gender equality on the City of Helsinki´s services and activities 2019—2021 (pdf)


Lisätietoja:

tasa-arvosuunnittelija Tuija Mustajärvi

etunimi.sukunimi@hel.fi
25.08.2020 10:41