Suoraan sisältöön

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvolla viitataan Helsingin kaupungissa kaikkien sukupuolten yhtäläisiin oikeuksiin ja mahdollisuuksiin, syrjimättömyyteen, resurssien oikeudenmukaiseen jakamiseen sekä siihen, että jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään ilman sukupuolen perusteella asetettuja rajoituksia ja oletuksia. Sukupuolten tasa-arvoon kuuluu sukupuolen moninaisuus sekä syrjimättömyys sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Sukupuolten tasa-arvo Helsingissä

Helsinki on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon edistämiseen palveluissa, toiminnassa ja henkilöstön keskuudessa. Palveluiden ja toiminnan tasa-arvoa koordinoidaan kaupunginkanslian viestintäosastolla, ja kaikki siihen liittyvä tieto on koottu tälle sivustolle. Kaupungin henkilöstöä koskevista tasa-arvoasioista vastaa kaupungin henkilöstöosasto.

Helsingin kaupunkistrategiassa sukupuolten tasa-arvo on määritelty läpileikkaavaksi periaatteeksi kaupungin kaikessa toiminnassa. Tähän liittyen kaupungissa on käynnissä mm. sukupuolivaikutusten arviointia kehittävä hanke. Tasa-arvotyötä viedään eteenpäin myös palveluiden tasa-arvoa koskevan suunnitelman avulla. Uusi suunnitelma vuosille 2019-2021 on parhaillaan valmistelussa. Myös Helsingin allekirjoittama eurooppalainen tasa-arvon peruskirja luo perustaa tasa-arvotyölle.

Kaupungin luottamushenkilöistä koostuva tasa-arvotoimikunta kokoontuu noin kerran kuussa seuraamaan, miten sukupuolten tasa-arvo ja siihen liittyvä kehittäminen edistyy kaupungissa. Kaupungin sisällä toimii myös kaupungin työntekijöistä koostuva ihmisoikeusverkosto, joka on keskittynyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen kaupungin palveluissa ja toiminnassa. Jos haluat kaupungin työntekijänä liittyä verkostoon, ota yhteyttä Milla Sandtiin tai Nitin Soodiin (etunimi.sukunimi@hel.fi). 

 

Lisätietoja:

Milla Sandt

sukupuolten tasa-arvosta vastaava suunnittelija

etunimi.sukunimi@hel.fi


Hanna Maidell

erityissuunnittelija

etunimi.sukunimi@hel.fi (tavoitettavissa osa-aikaisesti)
JAA
24.06.2019 17:26