Ur stadshusets historia

Stadshuset som ligger mellan Senatstorget och Salutorget blev färdigt år 1833 och har en intressant historia. Huset var i början centrum för Helsingfors kultur- och nöjesliv, som Hotell Societetshuset. Hotellet planerades av kejsarens favorit, arkitekt Carl Ludvig Engel. När Societetshuset stod färdigt var hotellet och restaurangen de finaste i storfurstendömet Finland. På Societetshuset ordnades konserter, välgörenhetslotterier, fester och fester för storfurstendömets beslutsfattare samt möten och baler.

Societetshusets hyreskontrakt med Helsingfors stad upphörde 12.4.1913 när staden behövde lokaler för sin förvaltning. Behovet av lokaler för stadens förvaltning var så stort att man t.o.m. funderade på att riva den gamla byggnaden och bygga ett nytt stadshus i Societetshusets kvarter.

Första världskriget som bröt ut år 1914 trasslade emellertid till planerna och byggnaden överläts som sjukhus till den ryska armén. Krigssjukhuset fungerade i byggnaden ända till våren 1917.  Under finska inbördeskriget år 1918 fungerade livsmedelsnämndens kortkontor i byggnaden och delade ut ransoneringskort till stadens invånare.

År 1920 placerades drätselkammaren i byggnaden. Där sköttes stadens penningärenden. Officiellt invigdes byggnaden till stadshus år 1932. Fullmäktige sammanträdde första gången 7.1.1932 i närvaro av hedersgäster.

Läs mer:

När Helsingfors 1812 blev huvudstad i storfurstendömet Finland började kvarteren i centrum få namn. Stadshuset ligger i kvarteret Lejonet, och i grannskapet finns kvarteren Elefanten, Noshörningen och Dromedaren. Broschyren om kvarteret Lejonet berättar om stadshuset och om kvarterets färgstarka historia under svenska tiden och från och med de första åren av Finlands autonomi: svenska, (pdf 1,5 Mt)DELA
20.01.2017 10:21