Täydennysrakentamisen eri tapoja

Piirroskuva taloista.

Uuden tontin lohkominen

Suurella tontilla voi olla tilaa kokonaan uudelle rakennukselle. Tällöin olemassa olevasta tontista lohkotaan osa, joka voidaan myydä tai vuokrata rakentavalle taholle. Joskus hyvä paikka uudelle rakennukselle löytyy kahden tontin rajalta – tällöin on mahdollista muodostaa kahdesta naapuritontista lohkottu uusi tontti. Myös kaupungin maata on joskus mahdollista liittää muodostettavaan uuteen tonttiin.   

Uusi rakennus asuintontille

Uusi rakennus voidaan rakentaa osaksi olemassa olevaa taloyhtiötä. Näin tehdään esimerkiksi silloin, kun uuden erillisen tontin muodostaminen ei syystä tai toisesta onnistu.

Piirroskuva kahdesta talosta

Rakennuksen korottaminen

Monien kerrostalojen kantavat rakenteet kestävät lisäkerrosten rakentamisen. Olemassa olevan rakennuksen korottamiselle on olemassa myös tehdasvalmisteisia tyyppiratkaisuja, joiden avulla rakentamisaikaa voidaan lyhentää. Lisäkerrosten rakentaminen edellyttää usein kaavamuutoksen tekemistä. Joskus voi olla mahdollista saada poikkeamispäätös lisäkerroksen rakentamiselle esimerkiksi ullakkokerroksen tilalle.

Piirroskuva talosta  

Rakennuksen jatkaminen tai laajentaminen

Rakennukseen voidaan joissain tilanteissa rakentaa laajennusosa esimerkiksi talon päätyyn. Rakennuksen jatkaminen vaatii useimmiten kaavamuutoksen.  

Piirroskuva talosta  

Tilan käyttötarkoituksen muutos

Jos kiinteistössä on vähäisessä käytössä olevia tiloja, niitä voi olla mahdollista muuttaa asuinkäyttöön. Tilan käyttötarkoituksen muutos saattaa edellyttää asemakaavan muutosta tai poikkeamispäätöstä.

Lisätietoa käyttötarkoituksen muuttamisesta löytyy Ympäristöministeriön ylläpitämältä Korjausrakentamisen viranomaisohjaus -sivustolta. 


Piirroskuva talosta  

Ullakkorakentaminen

Etenkin vanhoissa rakennuksissa on usein ullakkotilaa, jonne voidaan rakentaa asuntoja. Tilan korkeus on määräävä tekijä määriteltäessä ullakon soveltuvuutta asuinrakentamiseen. Asiaan vaikuttavat tämän lisäksi myös muun muassa suojelukysymykset. Kaupungin rakennusvalvontapalveluissa toimii ‎ullakkotiimi, joka hoitaa keskitetysti ullakkorakentamista koskevia lupahakemuksia ja ‎työnaikaista valvontaa.  

Piirroskuva talosta  
 

Rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen

Joskus vanha rakennus on päässyt niin huonoon kuntoon, ettei sitä voi tai kannata enää korjata. Rakennusten purkaminen ja korvaaminen uudella on harvinaista, mutta näin voidaan joskus ratkaista haastava tilanne.    

Esimerkkejä hankkeista

Tutustu eri tapoihin täydennysrakentaa täällä.
JAA
13.03.2018 15:26