Suoraan sisältöön

Toimenpiteet ja eteneminen

Tapahtumien vastuullisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat kerätty pääsääntöisesti tiekarttatyön ja vuoden 2018 tapahtumaseminaarin pohjalta. Lisäksi tietoa on kerätty jatkuvasta yhteistyöstä tapahtumajärjestäjien kanssa.

Toimenpiteiden etenemistä tullaan raportoimaan tällä sivulla säännöllisin väliajoin.

Edellytämme kaikilta kumppanuustoimijoilta tai avustusta saavilta tapahtumajärjestäjiltä sitoutumista vastuulliseen toimintatapaan

Ympäristövastuu

Ekokompassin kehittäminen ja uusien ympäristölinjausten toimeenpano

Sosiaalinen vastuu

Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden kehittäminen kumppanuusmallien, avustuskriteeristöjen ja hinnoittelun kautta

Taloudellinen vastuu

Tapahtumien talousvaikutusten tutkiminen ja mittaaminen aiempaa yhdenmukaisemmin ja luotettavammin20.11.2020 10:23