Suoraan sisältöön

Vastuullinen

Job'd nuoret Ed Sheeran tapahtumassa oppaina, kuva Vesa Laitinen, MyHelsinki materiaalipankki

Tapahtumien kehittäminen perustuu vastuullisuuteen

Helsinki on sitoutunut kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen. Myös tapahtumien kehittämisessä vastuullisuus on keskiössä. Vastuullisuutta tarkastellaan kolmesta eri perspektiivistä.

1. Ympäristöön liittyvä vastuullisuus

Tutustu yritysten ja tapahtumien ympäristövastuullisuuteen tästä.

Ympäristöön liittyvää vastuullisuutta tarkastellaan muun muassa seuraavien osa-alueiden kautta:

  • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi otetaan aiempaa laajemmin käyttöön tapahtumakumppanuuksissa. Esimerkiksi liikunnan toimialalla Ekokompassi tulee vuonna 2020 käyttöön kaikissa toimipaikoissa, mikä tekee sen käyttöönotosta tapahtumajärjestäjille helpompaa.
  • Saavutettavuus. Tapahtumia ohjataan toimivien, kapasiteetiltaan riittävien joukkoliikenneyhteyksien ääreen.

2. Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalista vastuullisuutta tarkastellaan muun muassa seuraavien osa-alueiden kautta:

  • Turvallisuus kaikille kävijöille. Turvallisuus tarkoittaa monenlaisia asioita, ja mistään niistä emme tingi. Helsingissä turvallisuus tarkoittaa aina turvallisuutta kaikille tapahtumissa kävijöille ja tapahtumissa työskenteleville.
  • Esteettömyys. Tapahtumat ovat saavutettavia kaikille.
  • Vapaaehtoisuus. Vapaaehtoistyö tapahtumissa noudattaa lakia, oikeudenmukaisuutta ja hyvää tapaa.
  • Työllistyminen. Tapahtumajärjestäjiä kannustetaan työllistämään nuoria, opiskelijoita ja vaikeasti työllistyviä henkilöitä.

3. Taloudellinen vastuullisuus

Tapahtumilla on todistetusti merkittävä välillinen vaikutus koko talousalueeseen. Tapahtumat ylläpitävät kaupungin vetovoimaa. Taloudellinen vastuullisuus kaupungin tasolla tarkoittaa tämän sisäistämistä ja sen mukaan toimimista, esimerkiksi aktiivisesti tukemalla olemassa olevien kansainvälisten ammatti- ja vapaa-ajan tapahtumien kehittymistä sekä uusien syntymistä. Tapahtumajärjestäjän tasolla taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitoutumista harmaan talouden ehkäisyyn.

Vastuullisuuden eri perspektiivit kulkevat usein käsi kädessä. Kaupungin taloudellinen vastuullisuus toteutuu esimerkiksi investoinneissa tapahtuma-alueisiin ja infraan. Se tekee tapahtumien järjestämisestä samaan aikaan ekologisempaa ja kohtuuhintaisempaa.


Ympäristöön liittyvän vastuullisuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden kehittämisen keskeinen työkalu on  tapahtumakriteeristö, jonka kautta kaupungin kanssa yhteistyössä toimivia tapahtumia ohjataan ja kannustetaan. Kriteeristöön sitoutumista tullaan edellyttämään laajemmin ja sen noudattamista tullaan valvomaan aiempaa tarkemmin.26.11.2020 09:29