Suoraan sisältöön

Toimiva

Juhlaviikot Senaatintorilla. Kuva: Helsingin kaupunki.

Tapahtumien kehittäminen perustuu toimivuuteen

Toimiva ja kaikille turvallinen tapahtumaympäristö on kaupunkimme vahvuus ja tapahtumaekosysteemin kehittymisen edellytys. Helsinki on jo tunnettu toimivuudestaan. Tapahtumien kontekstissa toimivuus tarkoittaa kaupungin oman toiminnan kehittämistä.

Kehityksen ytimessä on helppous tapahtumajärjestäjien perspektiivistä. Helppous tarkoittaa muun muassa ennustettavuutta, helpommin ymmärrettäviä tuki- ja yhteistyömalleja, sujuvuutta yhteydenpidossa ja informaation löytämisessä, tukea kasvussa ja kansainvälistymisessä sekä tapahtumien huomioimista kaupunkisuunnittelussa ja kaupungin oman infrastruktuurin kehittämisessä. Helppouden kehittäminen on tärkeää uusien tapahtumaideoiden toteutumiselle, alan uusien toimijoiden kehittymiselle ja toteuttamiskelpoisten hankkeiden etenemiselle.

  • Kaupunki on toimiva alusta tapahtumille.
  • Kaupunki on hyvä kumppani tapahtumatoimijoille. Yhteistyötä suoraviivaistetaan ja systematisoidaan.
  • Tapahtumia tuotetaan ja hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti siten, että kaupungin organisaation koko osaaminen on käytössä ja kehittyy.
  • Kaupungin sisäistä koordinaatiota ja tiedonkulkua kehitetään.
  • Luodaan nopeampi ja ketterämpi toimintakulttuuri.
  • Palvelua tapahtumajärjestäjille parannetaan ja selkeytetään siten, että Helsinki on houkutteleva tapahtumapaikka sekä hyvä kumppani.


26.11.2020 09:42