Suoraan sisältöön

Tapahtumatoiminnan kehittäminen

Flow,MyHelsinki,

Tapahtumien kehittäminen

Kaupungin suurtapahtumien koordinaatioryhmän ja uuden viestintäosaston perustamisen ja tapahtumakokonaisuudessa muuten tapahtuvien muutosten perusteella oli aiheellista tarkastella toimintamallia uudestaan ja organisoida kokonaisuus sellaiseksi, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla voimassaolevan kaupunkistrategian onnistumista.

Suurtapahtumien koordinaatioryhmä

Kaupungin suurtapahtumien koordinaatioryhmä asetettiin 20.3.2018 ja sen tehtävänä on suurtapahtumien sekä muiden kaupungin strategian kannalta keskeisten tapahtumien koordinaatio, päätöksenteon vauhdittaminen sekä kaupunkistrategian tavoitteiden jalkauttaminen. Jäsenet

Tapahtumien koordinaatioryhmä

Tapahtumien tiekartan toimenpideosion etenemisestä vastaa kaupungin viestinnän markkinointiyksikön vetovastuussa oleva tapahtumien koordinaatioryhmä.  Tapahtumien koordinaatioryhmän jäseniä ei nimetä vaan ryhmän toiminta pyritään pitämään mahdollisimman avoimena ja tarkoituksenmukaisena riippuen eri asiakokonaisuuksista. Koordinaatioryhmän ydinjoukko muodostuu kaupunginkanslian viestinnän, kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntijoista. Lisäksi tapahtumien koordinaatioryhmään on mahdollista kutsua eri alojen asiantuntijoita ja tapahtuma-alantoimijoita heidän asiantuntemusten perusteella. Tiekarttatyön edistymistä seuraa pormestarin johtama suurtapahtumien koordinaatioryhmä tapahtumien koordinaatioryhmän esitysten pohjalta.

Tapahtumien kenttäryhmä

Kaupungin tapahtumallisuuden toimivuudesta operatiivisella tasolla on vastannut vuodesta 2014 tapahtumien kenttäryhmä, jonka tehtävänä on käydä läpi tapahtumiin liittyviä käytännön asioita, ratkoa yhdessä niihin liittyviä haasteita ja parantaa kaupungin tapahtumiin liittyviä käytännönpalveluja suhteessa tapahtumajärjestäjiin. 
12.11.2019 11:48