Suoraan sisältöön

Tapahtumajärjestäjän ohjeet

Aiotko järjestää tapahtuman Helsingissä? Tarvitsetko siihen luvan?

Lue toimintaohjeet:

 1. Yleistä →
 2. Tapahtumatilat →
 3. Luvat ja ilmoitukset →
 4. Turvallisuus ja pelastussuunnitelma →
 5. Sähkö, vesi, rakennustyöt →
 6. Siivous ja jätehuolto →
 7. Liikenne →
 8. Ulkomainonta ja liputus →
 9. Ympäristöystävällinen ja esteetön tapahtuma →


Yleistä

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Tähän järjestäjän muistilistaan on koottu tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista, joista tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia. Tapahtuman luonteen mukaan voidaan tarvita vielä muitakin lupia ja ilmoituksia kuin tässä mainitut.

Sähköinen asiointi – sähköinen tapahtumailmoitus

Sähköinen asiointipalvelu, joka on tarkoitettu Helsingin kaupungissa järjestettävien tapahtumien, yleisötilaisuuksien sekä myynti- ja markkinointitapahtumien ilmoitusten ja lupahakemusten tekemiseen Helsingin kaupungin eri viranomaisille. Sähköisen asiointipalvelun tiedot riittävät myös poliisille, mutta lomake tulee lähettää erikseen pdf-muodossa, yleisotilaisuudet.helsinki@poliisi.fi. Siirry sähköiseen sähköiseen asiointi.hel.fi-palveluun.

Palaa alkuun ↑

Tapahtumatiloja ulkona sekä sisällä

Helsinki helpottaa tapahtumanjärjestäjien arkea tapahtuma-aluekorteilla, jotka on laadittu kaupungin keskeisimmistä tapahtumien järjestämiseen soveltuvista paikoista. Korttien sisältämät tiedot, kartat, ilmakuvat ja panoraamakuvat auttavat järjestäjää arvioimaan paikan soveltuvuutta omaan tarpeeseen. Tapahtuma-aluekortteja päivitetään vuoden 2020 aikana. Sisätiloja tapahtumille: tapahtumapaikat Stadissa, juhlatilat HelsinkiVaraamo.

Palaa alkuun ↑

Luvat ja ilmoitukset

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin, myyntitilaisuuksiin jne. tarvitaan aina maanomistajan lupa:

 • Kaupungin omistamat yleiset alueet, kuten kadut ja puistoalueet, luvat myöntää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö, puh. (09) 310 22111, ulkoilma@hel.fi.
 • Varaamosta voit varata tapahtumapaikkoja pieniä ulkoilmatapahtumia varten ilman lupahakumenettelyä.
 • Kaupallisten torialueiden käyttöluvat toriaikana myöntää Helsingin Tukkutori, puh. (09) 310 23565.
 • Urheilu- ja ulkoilualueet, uimarannat ym. käyttöluvat myöntää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, puh. (09) 09 310 1060 (vaihde). Kaisaniemen kenttää ja esim. liikunnan sisätiloja voi hakea:  liikuntatilojen varaaminen
 • Satamat ja satamien maa-alueet, käyttöluvat myöntää Helsingin Satama, puh. (09) 310 1621 (vaihde).
 • Merialueet, jotka eivät ole Helsingin sataman hallinnassa, käyttöluvat myöntää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö, puh. (09) 310 22111, ulkoilma@hel.fi.
 • Metroasemat yms., käyttöluvat myöntää liikennelaitos, puh. (09) 310 1071 (vaihde).

Malmin lentokenttä:
Malmin lentokentällä voidaan järjestää erilaisia tapahtumia osana alueen väliaikaista käyttöä.

Tapahtumakäyttöä koordinoi Kaupunkiympäristön toimiala. Tapahtuma-alueen, hangaarin ja terminaalin ala-aulan vuokraamista koordinoi Merja Sorakari, puh. 09 310 33988, merja.sorakari (at) hel.if. 

Yksityiset alueet:
käyttöluvan myöntää kunkin alueen omistaja tai haltija (esim. ostoskeskukset).

Suomenlinna:
maanomistajan luvat myöntää Suomenlinnan hoitokunta tilavuokra@suomenlinna.fi / puh. 0295 338 420.  Lisätietoja: http://www.suomenlinna.fi/kavijalle/saannot-ja-ohjeet/tapahtumien-jarjestajille/

Suvilahti Energiakenttä:
maanomistajan luvat myöntää Kiinteistö Oy Kaapelitalo, myynti@kaapelitehdas.if. Lisätietoja http://www.suvilahti.fi/tilavuokraus.

Huomioithan että tapahtuma-alueesta ja lupakäsittelystä voidaan periä maksu, joka määräytyy voimassaolevan taksan mukaan.

Luvat ja ilmoitukset:
maanomistajan lupa, kts. yllä.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on ilmoitettava tilaisuudesta kirjallisesti poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusta ei tarvita, jos tilaisuus ei esim. osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi taikka erityisiä liikennejärjestelyjä. Rajanveto ilmoitusvelvollisten ja vapaiden tilaisuuksien välillä on joskus vaikeaa, joten on syytä hyvissä ajoin olla yhteydessä järjestämispaikan poliisipiiriin. Helsingin poliisilaitos, puh. 0295 47 4128 tai 0295 47 4212, sähköposti yleisotilaisuudet.helsinki@poliisi.fi

Mielenosoitukset, ilmoitus poliisille, 0295 47 41 06 (07-21 välillä) tai 0295 47 0111

Elintarvikkeet:
Elintarvikkeiden ulkomyynnissä noudatetaan valtakunnallista Ruokaviraston ulkomyyntiohjetta. Elintarviketurvallisuusyksikkö on myös laatinut tiivitä ohjeita tilapäismyyntiä varten muiden muassa messutoimintaan sekä ruokarekoille ja –pyörille.

Elintarvikkeita valmistavan, tarjoavan tai myyvän ammattimaisen toimijan on tiedotettava toiminnastaan kirjallisesti 4 arkipäivää ennen tilaisuutta ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikölle, puh. (09) 310 14000. Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse tiedottaa vähäriskisestä tilapäisestä toiminnasta etukäteen. Tiedotteen voi tehdä Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa tai toimittaa sähköisesti osoitteeseen ulkomyynti@hel.fi . Tiedottamiseen voi käyttää seuraavaa lomaketta: lomakkeet doc- ja pdf-muodossa. Lomakkeet saatavilla myös Suomi.fi-palvelusta.

Tapahtumista, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkeä, on tapahtuman järjestäjän ilmoitettava kirjallisesti ympäristöpalveluihin hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa asiointi.hel.fi tai vapaamuotoisesti osoitteeseen ulkoilmamyynti@hel.fi.

Helsingin kaupungin sivuilta löytyy lisätietoa ja ohjeita elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta.

Alkoholin anniskelu: anniskeluluvat myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 016 000 (vaihde). Alkoholin anniskelulupaan tarvitaan aina maanomistajan maankäyttölupa.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti ja tupakointi: tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvat myöntää ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikkö. Sähköinen myyntilupahakemus löytyy Valviran-internet sivuilta. Lisätietoja tupakointikielloista ja –rajoituksista ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa löytyy Valviran ohjeesta. 

Aiheutuuko tapahtumasta melua ympäristöön?

Jos ulkoilmatapahtumasta aiheutuu ympäristöön häiritsevää melua, on tapahtumasta tiedotettava lähiympäristöön. Tietyissä tapauksissa tapahtumasta on lisäksi tehtävä meluilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Meluilmoitusvelvollisuus

Meluilmoitus tulee lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi tai se voidaan tehdä sähköisessä asioinnissa tapahtumailmoituksena tai meluilmoituksena. Ilmoitus käsitellään ja siitä tehdään maksullinen päätös Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen ympäristöseuranta ja valvonta -yksikössä. Voimassa olevasta ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta löytyy tarkat tiedot maksuista.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesti erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti meluilmoitus on tehtävä ainakin seuraavista ulkoilmatapahtumista:

 • Ulkoilmakonsertti tai muu yleisötilaisuus, jossa käytetään äänenvahvistimia kello 22.00 – 7.00
 • Moottoriurheilukilpailu
 • Lentonäytös
 • Ammattimainen ilotulitusnäytös kello 22.00 jälkeen. Kello 24.00 jälkeen järjestettävä ilotulitus voidaan hyväksyä vain erittäin perustellusta syystä. Uudenvuodenyönä (klo 22.00 – 02.00) järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.

Lisätietoja meluilmoituksesta löytyy www.hel.fi/meluilmoitus ja www.hel.fi/ymparistonsuojelumaaraykset.

 Tiedottaminen

Tapahtumasta etukäteen tiedottaminen vähentää melun häiritsevyyden kokemista, kun asukkaat ja muut toimijat voivat ennakkoon varautua muuttuvaan äänimaisemaan sekä häiriön kestoon. Tapahtumasta onkin tiedotettava viikkoa etukäteen vähintään porraskäytäväkohtaisesti niihin rakennuksiin, joihin melun arvioidaan kantautuvan häiritsevänä. Jos melualueella on päiväkoteja, sairaaloita tai muita melulle erityisen herkkiä kohteita, tulee niiden kanssa neuvotella ja sopia tapahtuman riittävästä meluntorjunnasta.

 Melun häiritsevyyden vähentäminen

Tapahtuman aiheuttamasta meluhäiriön torjumisessa on erityisen tärkeää äänentoistolaitteiden mitoitus ja suuntaus sekä äänenvoimakkuuden kohtuullisuus suhteutettuna tapahtumapaikan ympäristöön. Ajankohta vaikuttaa myös häiriön kokemiseen: mitä myöhäisempi tapahtuma, sen häiritsevämpänä melu koetaan.

 Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaus

Muutamat tapahtumapaikat ovat muita paikkoja suositumpia. Jotta tapahtumien aiheuttama melukuormitus ei kasvaisi kohtuuttomaksi alueen asukkaille, on ympäristöpalveluissa laadittu suosituille tapahtumapaikoille ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaus, joka koskee yöajalla päättyviä tapahtumia. Ajantasainen linjaus sekä konsertteja koskevien asukaskyselyjen tulokset löytyvät lisätietopalkista sivulta www.hel.fi/meluilmoitus.

Myöhäisiä tapahtuma-aikoja voi hakea linjattujen alueiden lisäksi muillekin paikoille.

Katusoitto

Katusoittoon ei tarvita erillistä lupaa. Katusoittajien tulee kuitenkin ottaa huomioon seuraavat rajoitukset ja ohjeet[MP1] :

 • Huomioi muut alueen käyttäjät
 • Ääntä ei saa vahvistaa ulkoista virtalähdettä käyttäen
 • Muista tekijänoikeusmaksut! Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöiltä, esim. Teostolta, puh. (09) 681 011 (vaihde) ja sähköposti teosto@teosto.fi
 • Sisätilat eivät ole rinnastettavissa katusoittoon! Esiintymislupa haetaan kiinteistön haltijalta.
  • Metroasemille ja liikennelaitoksen liikennevälineisiin tarvitaan esiintymislupa, jonka myöntää Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL), puh. (09) 310 1071 (vaihde).[JK2] 

Tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjaukset pysyvät ennallaan

Yleisimmille konserttipaikoille tehdyt päättymisaikalinjaukset säilyvät. Linjaukset koskevat kello 22.00 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien tapahtumapäivien lukumäärää ja päättymisaikoja 11 yleisimmin käytössä olevalla konserttipaikalla. Linjauksiin voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/meluilmoitus.

Ympäristönsuojelumääräyksiä vuodesta 2005

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2005. Niiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ottaen huomioon paikalliset kaupunkimaiset olosuhteet. Määräyksiä on täsmennetty kokemusten ja palautteen perusteella 15.7.2006 ja 1.3.2009. Uusin päivitys on hyväksytty Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa 15.6.2018, ja määräykset astuvat voimaan 15.7.2018.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden linjaus ulkoilmakonserttien päättymisajoista sekä konsertteja koskevan asukaskyselyn tulokset: Ulkoilmakonserttien vaikutukset – asukaskysely 2015 (pdf) ja Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset (pdf)

Muista tekijänoikeusmaksut! Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöiltä, esim. Teostolta, puh. 010 808 118 (vaihde).

Esiintymisluvat metroasemille ja liikennelaitoksen liikennevälineisiin myöntää liikennelaitos, puh. (09) 310 1071 (vaihde).

Katusoittoon ei tarvita lupaa. Katusoittajien tulee kuitenkin ottaa huomioon seuraavat rajoitukset ja ohjeet.

Onko tilaisuudessa arpajaiset, pelejä tai kilpailuja?

Helsingin poliisilaitos myöntää luvat arpajaisiin, jotka järjestetään Helsingin poliisipiirin alueella. Poliisin valtakunnallinen neuvontapalvelu puh. 0295 41 9800 tai sähköposti neuvontapalvelu@poliisi.fi.

Poliisihallitus myöntää luvat arpajaisiin, jotka järjestetään useamman poliisipiirin alueella. Poliisihallituksen vaihde 0295 480 181

Pelit, kilpailut: poliisin valtakunnallinen neuvontapalvelu.

Kuvaatko elokuvia tai mainoksia?

Mikäli elokuvan kuvaaminen yleisellä paikalla rajoittaa muiden liikkumista tai aiheuttaa liikennejärjestelyjä (kuvauskalusto), lupa liikennejärjestelyihin haetaan kaupunkiympäristön alueidenkäytöstä, asiakaspalvelu puh. (09) 310 22111.

Jos kuvaus tapahtuu yksityisen maanomistajan tai kiinteistönhaltijan maalla, lupa on kysyttävä maan tai kiinteistön omistajalta.

Satama-alueella kuvauslupa Helsingin Satamalta, puh. (09) 310 1621 (vaihde).

Kuvausluvat liikunta- ja ulkoilualueilla liikuntapalveluista, puh. (09) 310 8771 (vaihde).

Helsingin Tukkutori myöntää kuvausluvat kaupallisille toreille. Lisätietoja: puh. (09) 310 23565 ma-to 8-16, pe 8-14.

Mikäli kuvauksissa käytetään replica-aseita, ääni-, tuli- tai valotehosteita tms, ilmoitus poliisilaitokselle (yleisotilaisuudet.helsinki@poliisi.fi) ja pelastuslaitokselle (pel.tapahtumat@hel.fi). 

Käytetäänkö tilaisuudessa lasereita?

Suuritehoisten laserien käyttö edellyttää Säteilyturvakeskuksen hyväksyntää. Lisätietoja asiasta Säteilyturvakeskuksen sivuilta.

Palaa alkuun ↑

Turvallisuus ja pelastussuunnittelu

Tarvitaanko tilaisuudessa järjestyksenvalvojia?

Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tilaisuudessa. Järjestyksenvalvojien täytyy olla poliisin hyväksymiä, jolloin heillä on voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti tai poliisi hyväksyy heidät erikseen yksittäiseen tilaisuuteen järjestyksenvalvojiksi. Erikseen hyväksyttävien järjestyksenvalvojien nimet ja henkilötunnukset tulee ilmoittaa yleisötilaisuusilmoituksen mukana poliisille. Poliisin yleisötilaisuuksia koskeva lupaneuvonta, puh. 0295 47 4128 tai 0295 47 4212, sähköposti yleisotilaisuudet.helsinki@poliisi.fi 

Tarvitaanko tilaisuudessa vartiointia?

Mikäli tapahtumapaikalla tarvitaan vartiointia, vartioinnin voi tilata vain vartioimisliiketoimintaluvan saaneilta yksityisiltä vartiointiliikkeiltä.

Pelastussuunnitelma

Tapahtumajärjestäjän tulee laatia yleisötapahtuman pelastussuunnitelma tapahtumaan, jossa on samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä tai jossa käytetään esimerkiksi avotulta, ilotulitteita tai pyrotekniikkaa. Pelastussuunnitelma laaditaan myös, jos poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. Pelastussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa osoitteeseen pel.tapahtumat(at)hel.fi ja se liitetään osaksi poliisille tehtävää yleisötilaisuusilmoitusta.

Lisätietoa yleisötapahtumien turvallisuudesta ja pelastussuunnitelmasta löytyy pelastuslaitoksen sivulta Tapahtumat ja tilapäismajoitukset

Ensiapu

Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Ensiapujärjestelyt kuvataan tapahtuman pelastussuunnitelmassa, kts. kohta ”Pelastussuunnitelma”

Käytätkö avotulta, kuten nuotioita, tervapatoja tai ulkoroihuja?

Avotulen käyttö vaatii maanomistajan luvan, kts. yllä. Tapahtumaa varten tulee myös laatia pelastussuunnitelma, kts. kohta ”Pelastussuunnitelma”.

Säilytätkö tai käsitteletkö vaarallisia kemikaaleja?

Lisätietoa säilytysmääristä ja –tavoista löytyy pelastuslaitoksen sivuilta osoitteesta Vaaralliset kemikaalit 

pel.tapahtumat(at)hel.fi

Järjestätkö ilotulituksen, tuliesityksen tai käytätkö pyroteknisiä tehosteita?

Maanomistajan lupa, kts. yllä.

Kun ilotulitteita käytetään yleisötapahtumassa, on kysymyksessä ilotulitusnäytös. Ilotulitusnäytöksestä tehdään ilmoitus poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Lisätietoa Helsingin poliisilaitoksen yleisötilaisuuksia koskevasta lupaneuvonnasta yleisötilaisuudet.helsinki@poliisi.fi ja poliisin verkkosivuilta.

Ilotulitusnäytös voidaan järjestää ilman ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta klo 7.00–24.00 välisenä aikana. Näytöksestä on kuitenkin tehtävä ilmoitus, jos halkaisijaltaan yli 100 millimetrin tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita ammutaan klo 22.00 jälkeen. Ilmoitus voidaan hyväksyä vain erittäin perustellusta syystä.

Uudenvuodenyönä järjestettävästä ilotulitusnäytöksestä ei 1 momentista poiketen tarvitse tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta, mikäli näytös päättyy klo 01.00 mennessä, lisätietoja ympäristökeskuksesta, puh. (09) 310 1635. (Ympäristönsuojelumääräykset  24 §).

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä yleisötapahtumassa on tehtävä kemikaali- ja räjähdelainsäädännön mukainen ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Lisätietoa ja ilmoituslomake pelastuslaitokselta, pyroteknisettehosteet .

Tuliesityksen järjestämisestä yleisötapahtumassa on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, Tuliesitykset .

Dronet ja yleisötapahtumat

Dronejen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua. Huomioithan myös, että Helsingissä on useita ilmailulta kiellettyjä alueita, missä ei saa lentää dronella ilman poikkeuslupaa sekä kaksi lentokenttää pohjoisessa, joiden läheisyydessä ei saa lentää dronella ilman lennonjohdolta saatua lupaa. Lue lisää www.droneinfo.fi.

Kuluttajaturvallisuus yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa

Kuluttajaturvallisuuslain noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, joka antaa myös opastusta ja neuvontaa. Tukes myös tutkii kuluttajien ja toiminnanharjoittajien tekemät ilmoitukset vaarallisista palveluista.

Palvelut kuten yleisötilaisuus, tapahtuma, messu, näyttely tai muu aktiviteetti saattavat pitää sisällään myös muita erilaisia ohjelmapalveluita, joita tarjoaa muu kuin tilaisuuden/palvelun pääjärjestäjä.

Tilaisuuden pääjärjestäjä vastaa tilaisuuden kokonaisturvallisuudesta. Kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että pääjärjestäjä selvittää kaikilta alueella kuluttajapalveluita tarjoavilta toiminnanharjoittajilta, miten he ovat varmistuneet palvelunsa turvallisuudesta.

http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kuluttajapalvelut/Tapahtumajarjestaja-muista-vastuusi-turvallisuudesta/

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Palveluiden-turvallisuusvaatimuksia/Yleisotilaisuudet/

Palaa alkuun ↑

Sähkö, vesi, rakennustyöt

Tarvitaanko tilaisuudessa sähköä tai vettä?

Sähkö, Helsingin Energia, puh. (09) 6171 (vaihde), tai yksityisiltä sähköverkkourakoitsijoilta.

Vesi, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, puh. 09 1561 2110 (vaihde) tai yksityisiltä alan toimijoilta. Lisätietoa talousveden vaatimuksista saa ympäristöpalveluista, ulkomyynti@hel.fi

Tarvitaanko rakennuslupa?

Yli 14 vrk paikallaan olevat rakenteet vaativat toimenpideluvan. Rakennus- ja toimenpideluvat myöntää rakennusvalvonta, lisätietoja puh. (09) 310 2611 (vaihde).

 Aiheuttaako rakennustyöt erityisen häiritsevää melua tai tärinää? (Ympäristönsuojelumääräykset 21 §), ympäristöpalvelut, puh. (09) 310 1635 (vaihde).

Palaa alkuun ↑

Jätteet ja siivous

Syntyykö tilaisuudessa jätteitä?

Yleisötapahtumien ympäristökriteerit vuoden 2015 alusta tapahtumissa, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 1000 henkeä ja joissa tarjotaan tai myydään pakkaamattomia elintarvikkeita löytyvät täältä.

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia itse alueen siistimisestä tilaisuuden aikana ja välittömästi sen päätyttyä tai tilata palvelu esim. Staralta joka laskuttaa tilaisuuden järjestäjää tehdyn työn mukaisesti.

Talousvesien, käymälöiden ja jätehuollon järjestäminen, ota yhteys etukäteen ympäristöpalveluihin, ymk@hel.fi, puh. (09) 310 1635.

Jäteastiat ja jätteiden poiskuljetus sekä siirrettävät WC:t, yksityiset alan yritykset.

Tutustu myös Ympäristöpalveluiden Siisti tapahtuma -oppaaseen

Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräysten mukaisesti tapahtuman, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, järjestäjän on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua jätehuoltosuunnitelma, ota yhteys etukäteen ympäristöpalveluihin, ymk@hel.fi, puh. (09) 310 1635.

Vinkkejä kestävän jätehuollon toteuttamiseen löydät oppaasta: Roskat Riviin! – jätehuollon fiksuimmat käytännöt ja parhaat vinkit tapahtumajärjestäjälle

Käymälöitä on oltava riittävästi yleisömäärään nähden. Tarkemmat tiedot käymälämääristä löytyy Valviran jätehuolto-ohjeesta.

Tapahtuman elintarviketoimijoille on oltava oma käymälä, jonka yhteydessä on käsienpesumahdollisuus.

Palaa alkuun ↑

Liikenne

Miten hoidetaan yleisön kuljetukset tapahtumapaikalle ja pois?

Ilmoita suurtapahtumista (vähintään tuhat osallistujaa) Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL), puh. (09) 310 1071.

Ilmoita suurtapahtumista (vähintään 8 000 osallistujaa) VR:lle, puh. 0307 10 (vaihde).

Ilmoita suurtapahtumista myös Helsingin seudun liikenteelle (HSL), puh. (09) 4766 4444 (vaihde), (09) 4766 4333 ja Helsingin takseille, taksitarkastajat, puh. 0500 400 666.

Tarvitaanko tilapäisiä liikennejärjestelyjä?

Poliisi hyväksyy tilapäiset liikenteenohjaajat erilaisiin tapahtumiin (Tieliikenneasetus 2 §).

Miten hoidetaan tavaroiden kuljetukset tapahtumapaikalle?

Kantakaupungin alueella tapahtuviin yli 12-metrisiin kuljetuksiin tarvitaan lupa.  Luvat myöntää kaupunkiympäristön toimiala, asiakaspalvelu puh. (09) 310 22111, ksv.liikenne@hel.fi.

Kaikki Suomen erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Lisätietoa luvan hakemisesta. Kuljetuslupien neuvonta, puh. 0206 90300.

Palaa alkuun ↑

Ulkomainonta ja liputus

Mainontaan kaupungin alueella tarvitaan kaupungin lupa.

Tarvitsetko ulkomainospaikkoja?

Banderollipaikat sekä mainosluvat, kaupunkiympäristön alueidenkäyttö, puh. (09) 310 22111, ulkoilma@hel.fi.

Raitiovaunujen, bussien, metrojen, metroasemien ja pysäkkien mainospaikat, JCDecaux Oy.

Kaupungin maalla olevat kiinteät mainospaikat sekä tapahtumabanderollit, Clear Channel Oy.

Tarvitsetko liputusta?

Lippuja ja lipputankoja voi vuokrata mm.: Stara/Logistiikka/Vuokraamo, Liukumäentie 4, puh. (09) 310 38925.

Palaa alkuun ↑

Ympäristöystävällinen ja esteetön tapahtuma

Haluatko rakentaa tapahtumastasi ympäristöystävällisen ja saada siitä ympäristötodistuksen?

Ekokompassi tapahtuma on tapahtumille ja tapahtumapaikoille suunnattu ympäristöjärjestelmä ja -todistus. Ekokompassi tapahtuma -palvelua tarjotaan pääkaupunkiseudun tapahtumille HSY:n ilmastoinfossa ja Helsingin kaupungin omille tapahtumille Helsingin ympäristöpalveluissa.

Yhteystiedot: Ilmastoinfo Irina Niinivaara (etunimi.sukunimi@hsy.fi) ja Helsingin kaupungin ilmasto- ja ympäristöasioiden hallinta Auni Haapala (etunimi.sukunimi@hel.fi).

Esteettömyys tapahtumissa

Kulttuuria kaikille on opas saavutettavan festivaalin järjestämiseen, josta löytyy hyviä neuvoja ja ohjeita jokaiseen tapahtumaan. Helsingin kaupungin esteettömän rakentamisen ohjeet löytyvät täältä. 

Palaa alkuun ↑

07.09.2020 13:25