Suoraan sisältöön

Meluaikalinjausten priorisointimalli

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli vuodelle 2021 

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2. marraskuuta 2020 tapahtumapaikkojen päättymisaikalinjausten priorisointimallin, jolla pyritään siihen, että tapahtumien pidennettyjä soittoaikoja ei jatkossa anneta pelkästään lupahakemusten jättöjärjestyksen perusteella. Uuden mallin mukaisesti myöhäiset tapahtuma-ajat priorisoidaan siten, että ne tukevat kaupungin strategisten tavoitteiden ja tapahtumien tiekartan toteutumista. Tällä tavoin tapahtumat kaupungissa pysyvät monimuotoisina, omaperäisinä, kansainvälisinä, vastuullisina ja toimivina. Priorisointimallin linjauksen avulla tapahtumajärjestäjä voi suunnitella tapahtumaansa rauhallisin mielin, vaikka virallista melulupaa ei ole tehty.

Priorisointimallin mukaiset valinnat tekee kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä ja niistä päätetään kaupungin viestintäjohtajan päätöksellä. Meluilmoituksista päättää edelleen meluviranomainen, joka tekee päätökset priorisointimallin mukaisia valintoja hyödyntäen. 

Vuoden 2021 linjaukset koskevat kello 22 jälkeen päättyvien ulkoilmakonserttien ja -tapahtumien tapahtumapäivien lukumäärää ja päättymisaikoja Helsingissä viidellä tapahtumapaikalla: Kansalaistori ja Töölönlahden puisto, Suvilahti, Kaisaniemi ja Malmin entinen lentokenttä. Olympiastadionin kohdalla tilannetta tarkistetaan avajaisvuoden jälkeen. 

Myöhäisempiä konserttien päättymisaikoja voidaan tapauskohtaisesti myöntää kaikilla tapahtumapaikoilla myös uudenvuodenaattona, vappuaattona, Helsinki-päivänä, juhannusaattona ja Taiteiden yönä.


Priorisointilinjauksen eteneminen

  • Jätettyjen meluilmoitusten esikäsittely viestintäosastolla.
    • Priorisointimallin ensimmäinen kierros tapahtumien koordinaatioryhmässä 14.12.2020.
    • Viestintäjohtajan päätös heti tämän jälkeen.
  • Päätös tiedoksi tapahtumajärjestäjille, ympäristöseuranta- ja valvontayksikölle sekä alueidenkäytölle.
  • Meluviranomainen aloittaa melupäätöksen valmistelun.

Huom! Seuraava hakukierros päättyy helmikuussa 2021 ja päätös tehdään maaliskuussa 2021. Prosessi etenee samalla tavalla kuten yllä. 

Meluaikalinjauksia ja priorisointimallia tarkastellaan vuoden 2022 osalta mahdollisimman pian kesän 2021 jälkeen ja asiasta viestitetään tapahtumakentälle elo-syyskuussa 2021.


Ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjaukset (pdf)

Tapahtumajärjestäjän tiedot priorisointimallia varten (pdf)

Priorisoinnin kriteeristö ja mittarit (pdf)


Lisätietoja: Päivi Munther, paivi.munther@hel.fi, puh. 040 3342045

Kaikki priorisointimallin tapahtumatiedot lähetetään: marketing@hel.fi02.12.2020 09:50