Suoraan sisältöön

Järjestä tapahtuma

Nauhat. Kuva: Helsingin kaupunki.

Päivitettyä tietoa syyskuun kokoontumisrajoitusten päätöksistä

AVI:n maanantaina 24.8. tekemä päätös yli 50 henegen tapahtumien järjestämisestä THL:n ja OKM:n turvallisuusohjeita noudattamalla pysyy.Turvallisuusohjeet

Lue lisää täältä

Poikkeustilanteen (covid-19) tapahtumajärjestämisen ohjeet 

Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaisesti.

Tartuntalaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat joutua muuttamaan syyskuuta koskevia rajoituspäätöksiään.

Tältä sivulta löytyy kahden tapahtumajärjestäjän ja kaupungin eri viranomaisten ja palvelutottajien kanssa yhteistyössä kesäkuussa laadittu yleisohje siitä miten järjestetään tapahtuma, missä koronavirustartuntojen ehkäiseminen tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja valtion ohjeistukseen pohjautuen.

Kaupunki ei anna ohjeita yleisiin kokoontumisiin. Kokoontumislaissa yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Ohjeita päivitetään sitä mukaan, kun valtiolta tulee lisäohjeita.

On tärkeää varmistaa, että tulevat tapahtumat järjestetään niin turvallisesti kuin tämän hetken tilanteessa se on mahdollista. Tuemme kaupunkina tapahtumajärjestäjiä parhaamme mukaan ohjeilla ja neuvonnalla, jotta osallistujille syntyy tunne, että tapahtumiin on turvallista osallistua. 

Poikkeustilanteeseen liittyvien ohjeiden (THL ja OKM 14.5.) lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia myös siitä, että kaikki tarvittavat luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu lain edellyttämässä aikataulussa tai hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

www.hel.fi/tapahtumallisuus sivustolla on järjestäjän muistilista, johon on koottu tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista, joista tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia. Tapahtuman luonteen mukaan voidaan tarvita vielä muitakin lupia ja ilmoituksia kuin listassa mainitut.

Poikkeuksena Varaamo

Varaamalla tapahtumapaikan Varaamosta tapahtumajärjestäjä hyväksyy ulkotapahtumapaikkojen käyttösäännöt sekä sitoutuu noudattamaan yleisohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä tapahtumien yhteydessä.

Tapahtumajärjestäjän tulee selvittää voimassa olevat kokoontumisrajoitukset ja tapahtumajärjestäjä on vastuussa siitä, että tapahtuman osallistujamäärä ei nouse yli sallitun määrän.

Helsingin kaupungilla on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti perustuen kokoontumisrajoitukseen, mikäli suunnitellun tapahtuman järjestäminen kokonaisuudessa arvioiden turvallisesti ei ole mahdollista.

Ohje (THL ja OKM 14.5.) koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 1.9. alkaen

 • Syyskuussa voi järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaisesti. 
 • Jotta edellytyksenä oleva THL:n ja OKM:n ohjeen noudattaminen olisi tosiasiassa mahdollista, tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä esimerkiksi tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.
 • Jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta.
 • Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 • Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet TÄÄLLÄ
 • Aluehallintoviraston usein kysytyt kysymykset yleisötilaisuuksien erityisjärjestelyistä TÄÄLLÄ
 • Aluehallintoviraston päätös kokoontumisrajoituksista TÄÄLLÄ
 • Työterveyslaitoksen ohjeet palvelualoille TÄÄLLÄ
 • Työterveyslaitoksen ohjeet siivoukseen TÄÄLLÄ
 • Suojakäsineiden käyttöohjeet TÄÄLLÄ
 • Suojamaskien käyttöohjeet TÄÄLLÄ

Tapahtumien erityisjärjestelyt yleisötilaisuuksissa Helsingissä 1.8. lähtien, toistaiseksi voimassa.

1. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena

Vastuu terveydentilasta kuuluu tapahtumaosallistujalle.

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Tapahtumajärjestäjä muistuttaa osallistujia asiasta mahdollisimman monen kanavan kautta ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana (nettisivut, sosiaalinen media, mahdollisen lipunoston yhteydessä, tapahtumaan saavuttaessa).

Koronavirus COVID-19

2. Riskiryhmään kuuluvat, suositellaan välttämään yleisötilaisuuksia

Vastuu riskiryhmään kuuluvalla itsellään

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Tapahtumajärjestäjä muistuttaa osallistujia asiasta mahdollisimman monen viestintäkanavan kautta ennen tapahtumaa (nettisivut, sosiaalinen media, mahdollisen lipunoston yhteydessä, tapahtumaan saavuttaessa)

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa tulee turvata

→henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m. 

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Tapahtuma pyritään rakentamaan siten, että sinne voi osallistua pienempiä henkilöryhmiä, jotka eivät ole lähikontaktissa toisiinsa tapahtumassa. Jotta edellytyksenä oleva THL:n ja OKM:n ohjeen noudattaminen olisi tosiasiassa mahdollista, tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä esimerkiksi tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.

Turvavälejä hallitaan tilassa fyysisesti eristämällä, käyttäen looseja, sermejä, pleksejä pöytien välissä ym. Lisäksi koulutetut järjestyksenvalvojat ja muu tapahtumahenkilökunta valvovat turvavälejä tarpeen mukaan. Työntekijöiden koulutukseen ja riittävään määrään tulisi panostaa erityisesti poikkeustilan vuoksi.

Toimenpiteet ja miten ne toteutetaan: Tapahtumatilan vuokranantaja ja tapahtumanjärjestäjä sopivat tilaisuuden maksimiosallistujamäärästä.

→Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Tapahtuma aikataulutetaan niin, että sisääntulossa tai tapahtumasta poistuttaessa ei synny ruuhkia, sisäänkäyntejä ja poistumisreittejä järjestetään mahdollisimman paljon ja niihin varataan riittävästi tilaa. Ruoka-, juoma-, ja wc-jonotukset järjestetään niin, että niissä noudatetaan turvavälejä.

Turvavälit merkitään näkyvästi (esim tarroilla tai köysillä) ja lisäksi koulutetut järjestyksenvalvojat ja muu tapahtumahenkilökunta valvovat turvavälejä tarpeen mukaan. Työntekijöiden koulutukseen ja riittävään määrään tulisi panostaa erityisesti poikkeustilan vuoksi.

Myynti

Suositellaan, että tapahtuman ruokamyyntituotteet ovat valmiiksi pakattuja ja helposti myytäviä takeaway-tuotteita. Mikäli halutaan myydä pakkaamattomia ruokatuotteita esim. ruokakärreistä, niiden tulee olla valmiiksi tehtyjä ja yhdelle ihmiselle valmistettuja.

Maksaminen

Vältetään mahdollisuuksien mukaan käteisen rahan käyttöä. Jos tilaisuudessa on paikan päällä maksamista, on suositeltavaa, että vieraat käyttävät maksutapoina korttimaksua ja lähimaksua, mobiilimaksamista ym. kontaktittomia maksutapoja. Maksupäätteitä puhdistetaan ja desinfioidaan tehostetusti.

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

→Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: sisäänkäyntien ja poistumisreittien yhteyteen lisätään käsidesipisteitä, alueelle järjestetään mahdollisuuksien mukaan käsipesupisteitä, jotka on varustettu kertakäyttöisillä paperisilla käsipyyhkeillä.

Käsienpesusta, käsidesin käytöstä ja oikeanlaisesta yskimishygieniasta ohjeistetaan riittävästi ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana.

5. Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.

Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla. Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

→ Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta ja saniteettitiloissa siivousta voi tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta.

Toimenpiteet ja miten toteutetaan: Alueella olevat kalusteet, wc-tilat ja muut mahdolliset tilat tulee siivota säännöllisesti ja riittävän usein. Siivouksessa tulee kiinnittää erityishuomiota kosketuspintoihin, kuten ovenkahvat, erilaisten tasojen pinnat, valokatkaisijat ja hanat.

Tapahtumassa tulee välttää yhteisten tietokoneiden tai päätteiden käyttöä.

6.  Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa epäillään tartuntaa

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaaville lääkäreille. Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan sähköpostiosoite on tartuntataudit@hel.fi.

 Toimenpiteet ja miten toteutetaan:

→ Jos tilaisuuteen osallistuneella epäillään tartuntaa:

 • osallistuja eristetään muista ihmisistä ja ohjataan koronatestiin 
 • Helsingin kaupungin Epidemiologinen toiminta vastaa tartunnanjäljityksestä.
 • Selvitetään, onko tapahtunut altistumisia (esim. lipunostajien tiedoista tai muuten kerätyistä nimistä ja yhteystiedoista (perustuu vapaaehtoisuuteen ja GDPR:n )
 • Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi asettaa altistuneet tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

7. Viestintä

→Tapahtumajärjestäjä: Viestintään tulisi kiinnittää erityishuomiota, jotta tapahtumaan osallistujat tuntisivat olonsa turvalliseksi. Mahdollisimman monissa viestintäkanavissa viestiminen ennen, tapahtuman aikana ja sen jälkeen.

Lisäksi on hyvä laatia tai käyttää olemassa olevia Q&A listoja yleisemmin kysytyistä kysymyksistä.

→ Kaupunki: Tapahtumajärjestäjä on vastuussa tapahtumaan liittyvästä viestinnästä, mutta kaupunki tukee tapahtumajärjestäjiä mahdollisuuksien mukaan.

Kaupunki tapahtumatilan vuokraajan pitää huolen siitä, että järjestäjä on huomioinut koronaan liittyvät erityisohjeet. Kaupunki pyrkii mahdollisuuksien mukaan ohjeistamaan myös muita tapahtumatilan vuokraajia toimimaan samalla tavalla yhteisvastuullisesti tapahtumajärjestäjän kanssa.

8. Maskin käytöstä

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten suojaamiseksi — käsienpesu ja turvavälit ovat tärkeimmät keinot ehkäistä tartuntoja. Lue lisää maskien käytön suosituksista täältä.

Kaupunki suosittaa:

 • tapahtumajärjestäjää laatimaan ohjeiden pohjalta tarkemmat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja liittämään ne tapahtumailmoitukseen
 • Varaamon tapahtumapaikoissa: tapahtumajärjestäjä pitää toimenpiteiden suunnitelman itsellään ja esittää sen, mikäli tarvetta esiintyy

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä:

Marketing@hel.fi

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä Varaamon tapahtumapaikkojen suhteen, ota yhteyttä: ulkoilma@hel.fi

Aluehallintoviraston (AVI:n) usein kysyty kysymykset ja vastaukset -linkki09.09.2020 09:58