Suoraan sisältöön

Kaupunginkanslian viestintä ja elinkeino-osasto

Viestintäosasto huolehtii Helsingin keskitetystä viestinnästä ja koko kaupungin viestinnän koordinoinnista, markkinoinnista, yleis ja maahanmuuttoneuvonnasta sekä osallisuudesta ja vuorovaikutuksesta.

Viestintäosasto

Brändiyksikkö

Brändiyksikkö on yksi kaupunginkanslian viidestä yksiköstä. Yksikön tehtäviin kuuluvat markkinointi, tapahtumat sekä tapahtumallisuuden kehittäminen, kaupungin brändin johtaminen ja kaupungin visuaalisen ilmeen ohjaaminen. 


Yhteystiedot

Sanna Forsström, yksikön päällikkö

Päivi Munther, projektipäällikkö (tapahtumat)

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija

Heidi Forss-Anila, tapahtuma-asiantuntija (B2B-tapahtumat)

Kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi


Yleiset asiat ja tiedustelut: marketing@hel.fi

Tapahtumatori: tapahtumatori@hel.fi


Elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden edistämisestä sekä EU-hankerahoituksen koordinoinnista.

Elinkeino-osasto08.12.2020 09:50