Hoppa till innehållet

Stadskansliets tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -D ---G ---J -K --M --O -P -Q ----U -V --X -Y -Z -Å -Ä -Ö

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

FöretagsHelsingfors tillhandahåller rådgivningstjänster för personer som startat ett företag och för företagare som strävar efter tillväxt. Mer om tjänsterna...
Sysselsättningsunderstöd beviljas föreningar och stiftelser för verksamhet som främjar helsingforsarnas sysselsättningsmöjligheter. Mer om tjänsterna...
Stadskansliet beviljar organisationer understöd för att förverkliga målen i stadens integrationsprogram. Eftersom stadens integrationsprogram för 2022-2025 inte är klart än bedöms de som ansöker om bidrag för 2022 på basis av den nyligen godkända stadsstrategin. Mer om tjänsterna...
Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd för invånardelaktighet. Understödskategorierna är allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och för samordning av verksamheten, verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten, små understöd för förverkligande av nya eller begynnande projekt eller projekt av engångsnatur som ingår i de föregående kategorierna. Mer om tjänsterna...
OBS! Ansökan om små understöd för invånardelaktighet öppnas 15 i januari. Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd för invånardelaktighet. Understödskategorierna är allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och för samordning av verksamheten, verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten, små understöd för förverkligande av nya eller begynnande projekt eller projekt av engångsnatur som ingår i de föregående kategorierna. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad erbjuder WLAN inomhus- och utomhusstationer. Mer om tjänsterna...
WelcomeGuide.fi-webbtjänst guidar dig om vad du ska göra när du flyttar till Finland. Mer om tjänsterna...

<   1  2