Hoppa till innehållet

Kommunikation och medietjänster

Stadskansliets kommunikationsavdelning sköter centralförvaltningens kommunikation och koordineringen av stadens kommunikationsfunktioner.

Kommunikationsenheten informerar om stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och centralförvaltningens verksamhet. Enheten betjänar journalister och är redaktör för webbsidan hel.fi samt för invånartidningen Helsinkilehti, som utkommer fyra gånger per år.

Sektorerna och förvaltningarna vid Helsingfors stad svarar själva för kommunikationen av sina tjänster och sitt beslutsfattande.

Kommunikation och medietjänster

Från stadens huvudsida hittar du de samlade kontaktuppgifterna för medier

Stadskansliets kommunikation

Kontakter för media mån-fre kl. 9-16 tfn 09 310 26168

  • Kommunikationsdirektör, Liisa Kivelä tfn 0400 308 484
  • Extern kommunikation, kommunikationsdirektör Liisa Kivelä tfn 0400 308 484
  • Kommunikationschef, intern kommunikation   Katri Parikka tfn  044 275 3028
  • Kommunikationschef, innehållsproduktion Jukka Jänönen tfn 0400 127 147
  • Marknadsföringschef, Sanna Forsström tfn 040 531 3713 

Finn ytterligare kontaktuppgifter gällande kommunikationsenheten och dess personal med hjälp av stadens tjänst för sökning av telefonnummer numerot.hel.fi. Välj önskad enhet ur listan. Tjänsten är på finska, en svenskspråkig version är under arbete