Hoppa till innehållet

Stadskansliets rådgivningstjänster

Helsingfors-info

Helsingfors-info ger information och råd både i frågor om Helsingfors stads tjänster och om immigration. Rådgivning ges per telefon, chat och e-post. På rådgivningen tar man även emot stadens respons och för den vidare till vederbörande. Telefonrådgivningen betjänar må–to kl. 9–16 och fr klo 10-15 på numret 09 310 11 111.

Rådgivningens sidor

Turistrådgivning

Helsinki Marketings turistinformation erbjuder avgiftsfri information om staden, besöksmål, evenemang och tjänster. Turistinformationen delar också ut broschyrer och kartor.

Turistinformation finns på järnvägsstationen och på Helsingfors-Vanda flygplats.

Tfn. +358 9 310 133 00 (må-sö kl. 9-16)

Tillgängliga språk:
finska, svenska, engelska 

Företagsrådgivning

NewCo Helsinki erbjuder personliga möten med företagsrådgivare där fokus ligger på just din/er affärsidé och utmaningar kring att förverkliga den. Företagsrådgivningen är fullständigt konfidentiell. Det är bra att reservera 1–2 timmar för ett rådgivningsmöte.

NewCo Helsinki (på finska)

Administrativa ärenden

Stadens registratorskontor lämnar uppgifter om ärendens behandlingsskeden och om beslut.


Stadskansliets övriga informationstjänster

Kommunikationsavdelningens enhet för delaktighet och rådgivning sköter om stadens rådgivning, även om immigrationsfrågor.

Näringslivsavdelningen
sköter om turist- och företagsrådgivning.

Ekonomi- och planeringsavdelningens enhet för områdesbyggande ansvarar för verksamheten vid Busholmens Uppropskontor.