Hoppa till innehållet

Det här är stadskansliet

Helsingfors stadskansli, som är ett verk under stadsstyrelsen, sköter uppgiften som allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektörskollegiet.

Förvaltningen består av sex avdelningar: näringslivsavdelningen, förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, strategiavdelningen, ekonomi- och planeringsavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Verksamhetsstadga för Helsingfors stadskansli 1.1.2020 (.pdf)