Hoppa till innehållet

Tvåspråkighetskommittén

Stadsstyrelsen tillsatte 30.8.2021 (594 §) för mandattiden som slutar 31.12. 2022 en tvåspråkighetskommitté som har till uppgift:

  • att följa upp och bedöma hur tvåspråkigheten genomförs i de tjänster som staden tillhandahåller och bland stadens anställda
  • behandla ett systematiskt främjande av tvåspråkigheten i stadens verksamhet
  • göra presentationer och ge utlåtanden om hur tvåspråkigheten och dess genomförande främjats
  • rapportera hur tvåspråkigheten genomförs och hur utvecklingsarbetet med stadens tjänster och personalens språkresurser framskrider inom sådana områden som nämnden fastslår.

Tvåspråkighetskommittén 2021–2022

Medlem Ersättare
Björn Månsson, ordf. (SFP) Emma Ringbom (SFP)
Kimmo Sasi, vice ordf. (Saml.) Silva Mertsola (Saml.)
Hanna Lähteenmäki (Saml.)
Yaron Nadbornik (Saml.)
May Högdal (Gröna)
Anders Brandt (Gröna)
Simon Bergman (SDP)
Marianne Laxén (SDP)
Emilia Leinonen (Vänsterf.)
Valtteri Meriruoko (Vänsterf.)
Anna Storå (SFP)
Joakim Horsma (SFP)


Föredragande Sekreterare
Antti Peltonen Jenny Schroderus


Sekreterarens kontaktuppgifter:
stadskansliets telefonväxel tel. 09 310 1641, fornamn.efternamn@hel.fi

Tvåspråkighets-
kommitténs beslutshandlingar

Bekanta dig med beslutshandlingarna som innehåller rapporter och protokoll.