Hoppa till innehållet

Tvåspråkighetskommittén

Stadsstyrelsen tillsatte 10.6.2019 § 440 för sin mandattid en tvåspråkighetskommitté som har till uppgift:

  • att följa och bedöma hur tvåspråkigheten genomförs i de tjänster som staden erbjuder och bland stadens anställda
  • att behandla hur tvåspråkigheten på ett planmässigt sätt kan främjas i stadens verksamhet
  • att komma med framställningar om på vilka sätt tvåspråkigheten kan främjas och genomföras
  • att rapportera om hur tvåspråkigheten genomförts och om arbetet på att utveckla stadens tjänster och personalens språkresurser inom de målområden som kommittén bestämt.

Kommitténs sammansättning 2019–2021

Medlem Ersättare
Björn Månsson, ordf. (SFP) Lotta Keskinen (SFP)
Tiera Laitinen, vice ordf. (SF) Marika Sorja (SF)
Marjatta Palmroth (Saml.) Caesar von Walzel (Saml.)
Bicca Olin (Gröna) Terhi Ainiala (Gröna)
Marianne Laxén (SDP) Mikko Vesa (SDP)
Jeja-Pekka Roos (Vänst.) Virva Muotka (Vänst.)
Runa Ismark (SFP) Björn Bonsdorff (SFP)


Föredragande Sekreterare
Antti Peltonen Jenni Björksten


Kontaktuppgifter till kommitténs sekreterare:
stadskansliets växel, tfn 09 310 1641,
fornamn.efternamn@hel.fi.

Tvåspråkighets-
kommitténs beslutshandlingar

Bli bekant med föredragningslistor och protokol.