Suoraan sisältöön

Historiekommittén

Historiekommittén har till uppgift att

  • planera och producera ny forskning om Helsingfors stads historia
  • planera och producera allmänfattliga versioner av befintliga studier på olika språk och för olika publiceringskanaler
  • fördjupa kännedomen om Helsingfors historia på basis av vetenskaplig forskning och främja forskning om stadens lokalhistoria och kännedomen om stadsdelarnas och områdenas historia
  • stödja genomförandet av stadens historieprojekt samt produktifieringen av Helsingfors historia och producera stadshistoria tillsammans med stadens övriga aktörer.

Kommittén utför därutöver även andra uppdrag som stadsstyrelsen ger den för utredande av stadens historia.


Kommitténs sammansättning 2017-2019


Medlem Ersättare
Laura Kolbe, ordf. Samu Nyström
professor docent
Erkki Tuomioja, vice ordf. Ville Ylikahri 
docent
rektor, finskspråkig arbetarinstitut 
Martti Häikiö Marjaana Niemi
professor professor
Jessica Parland-von Essen Panu Haavisto
docent
specialforskare 
Anu Lahtinen Pia Olsson
professor professor 
Jussi Jääskeläinen
Minna Sarantola-Weiss
informationshanteringschef
forskningschef 


Sekreterare

Ida Suolahti

Kontaktuppgifterna till kommitténs sekreterare:
stadskansliets växel, tfn 09 310 1641,
fornamn.efternamn@hel.fi.

DELA