Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Helsingfors stadskansli, som är ett verk under stadsstyrelsen, sköter uppgiften som allmänt planerings , berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektörskollegiet.

Information om behandlingsfaser och beslut om administrativa ärenden fås från stadens registratorskontor.

Stadskansliets tjänsteinnehavarbeslut.

Instruktion för stadskansliet.