Hoppa till innehållet

Lånetjänster

Personallån och intressekontorslån: tfn 09 310 36080
Besöksadress Andra linjen 4 A (Ämbetshuset i Berghäll), 00530 Hfrs
Postadress PB 26, 00099 HELSINGFORS STAD 

Lån till sammanslutningar: tfn 09 310 36340
Besöksadress Norra esplanaden 15-17 B, 00170 Hfrs
Postadress PB 27, 00099 HELSINGFORS STAD 

Social kreditgivning och lån: tfn 09 310 43929
Besöksadress Nedre Malms torg 2, 4 våningen, 00700 Hfrs
Postadress PB 7970, 00099 HELSINGFORS STAD

Beredning av lån som beviljas av budgetmedel och ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar

Finansexpert Keijo Härkönen
tfn +358 9 310 25656

Fondlån

Medlen i fonder som ingår i stadens budget ska användas i enlighet med det fastslagna syftet för fonden (t.ex. idrotts- och friluftsanläggningar).

Närmare om fondlån:
Utlånechef Sinikka Asikainen
tfn +358 9 310 36346
fax + 358 9 310 36465

Kundkassan i ämbetshuset i Berghäll
Kontantkassaservice sköts av Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten.

Tfn +358 9 310 36576 (kassorna)

Besöksadress:
Andra linjen 4 A, (ämbetshuset i Berghäll), 00530Helsingfors 
Öppet: må - fr 8.15 - 16.00