Hoppa till innehållet

Intressekontoret

Kundbetjäning

 • Andra linjen 4 A, (ämbetshuset i Berghäll)
  00530 Helsingfors
  Öppet må - fr 9.00 - 15.30

  Telefontjänst mån-fre 8.15-16

 • Betaltjänst och kontoärenden
  tfn +358 9 310 36260
 • Bostadslån och konsumtionskrediter
  tfn +358 9 310 36080


Bank för Helsingfors stads personal

Intressekontoret sköter stadens anställdas depositioner och betalningar och beviljar medlemmarna lån. Medlem i intressekontoret kan den vara som har en tjänst eller befattning av permanent natur hos Helsingfors stad, och den som gått i pension från staden. Intressekontoret har cirka 16 000 medlemmar.

Inka-nättjänsten

Inka-nättjänsten finns bara i Helsingfors stads intranät. Där kan intressekontorets medlemmar betala räkningar från sitt konto, överföra pengar till sitt eget bankkonto, se sina egna kontouppgifter och skriva ut kontoutdrag.

Intressekontorskommittén övervakar

Verksamheten övervakas och utvecklas av intressekontorskommittén, som stadsstyrelsen valt för sin mandattid. Kommittén har fem ledamöter, var och en med en personlig ersättare.

Verksamhet började redan 1934

Intressekontoret inledde sin verksamhet 1934 då Helsingfors stadsfullmäktige den 24 januari beslöt inrätta en enhet att sköta om stadens arbetstagares skatter och försäkringsavgifter. Verksamheten övervakas och utvecklas av intressekontorskommittén som stadsstyrelsen utser för sin mandatperiod.