Suoraan sisältöön

Avdelningar och enheter

Helsingfors stadskansli är ett allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen.

Förvaltningen består av fem avdelningar: näringslivsavdelningen, förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, ekonomi- och planeringsavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Chef för förvaltningen är kanslichef Sami Sarvilinna.

Stadsfullmäktiges beslut 14.2.2018 om ändringar vid stadskansliet

Intern revision

I verksamhetsområdet för enheten intern revision ingår

  • utvärdering av lednings- och förvaltningssystemet
  • utvärdering av resultaten i riskhanteringsprocesserna
  • utvärdering av tillsynsförfarandenas effektivitet
  • konsultering när det gäller att förbättra den interna tillsynen och riskhanteringen.

 


 

DELA