Hoppa till innehållet

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen sköter Helsingfors centraliserade kommunikation och koordinationen av hela stadens kommunikation, marknadsföring, allmän- och invandrarrådgivning samt delaktighet och växelverkan. 

Avdelningen leds av kommunikationsdirektör Liisa Kivelä.

Kommunikation

Enheten för extern kommunikation informerar om stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut. Till dess verksamhet hör även service till inhemska och internationella medier och stöd till den externa kommunikationen på stadskansliets olika avdelningar.

Enheten för intern kommunikation ansvarar för kommunikation gällande stadens personalärenden, arbetsgivarrykte, kommunikation om förändringar, utveckling av interna kommunikationskanaler samt innehållsproduktion och kommunikationsutbildning.

Enheten för innehållsproduktion står för stadens centraliserade externa digitala kommunikationskanaler, Hel.fi-nätsidorna, Helsingforstidningen, som kommer ut fyra gånger om året, produktionen av videotjänsten Helsingforskanalen, underhållet av den flerspråkiga nätsidan InfoFinland samt för Helsingfors stads centraliserade kanaler på de sociala medierna.

Marknadsföring

Till marknadsföringsenhetens verksamhet hör ledning av stadens marknadsföring- och brandstrategi, styrning av stadens visuella identitet, utveckling av stadens evenemangverksamhet och ansökning av stora evenemang, och prioriterade markandsföring och brandprojekten.

Kontaktuppgifter för medierna

Delaktighet och rådgivning

Till verksamheten i enheten delaktighet och rådgivning hör utvecklingen av modeller för växelverkan och elektroniska delaktighetstjänster och lokal delaktighet samt deras koordination på stadsnivå, stadens allmänna rådgivning och specialrådgivning gällande invandringsärenden samt medlingsverksamhet.

PR och Protokoll

Teamet samordnar organiseringen av representationstillställningar och olika slags evenemang och ger råd i frågor som gäller stadens gästfrihet, representation och protokoll. I teamet samordnas dessutom internationella expertbesök.