Hoppa till innehållet

Personalavdelningen

Personalavdelningen har hand om personalpolitik, kompetensstyrning och personalplanering, arbetshälsa, arbetarskydd och arbetsgivarfunktioner samt styr HR-processerna. Avdelningen ansvarar för personalutveckling och omställningsstöd.

Personalavdelningen har följande enheter:

I verksamhetsområdet för enheten tillgång på personal ingår att förutse behovet av personal och att säkerställa tillgången på kompetent personal. Enheten samordnar och främjar utveckling av arbetsgivarimagen, arbetsgivarmarknadsföringen samt utvecklar tjänster och metoder för rekrytering. Enheten ansvarar för att samordna rekryteringen av den högsta ledningen samt för centraliserade tjänster som bistår rekryteringen.

I enheten ingår två team: rekryteringstjänster samt främjande av tillgång på personal.

Enheten tillgång på personal leds av enhetschefen.

I verksamhetsområdet för enheten ledarskap, framgång och arbetshälsa ingår att utveckla ledarskapet och det framgångsorienterade ledarskapet samt verktyg för detta. Enheten ansvarar för utveckling av ledarskapet och ledarskapet kring att må bra på jobbet.

Enheten ledarskap, framgång och arbetshälsa leds av enhetschefen.

I verksamhetsområdet för enheten inlärning och förnyelse ingår utveckling av ledarskap och chefsarbete samt personalens kompetens och tjänster som stödjer förnyelse och förändring inom staden. Enheten producerar utbildning och träning som stödjer stadens strategiska reform i form av tjänster från Stadin Akatemia.

I enheten ingår teamet förnyelse.

Enheten inlärning och förnyelse leds av enhetschefen.

Enheten arbetskultur och HR-data har som uppgift att förnya arbetskulturen och den databaserade ledningen. Enheten ansvarar också för utveckling och mätning av arbetstagarnas upplevelse samt för utveckling av verktyg för en innovativ arbetskultur. Enheten ansvarar för att utveckla kunskaper och kompetens inom ledarskap baserat på HR-data samt för samordningen av HR-rapportering på stadsnivå.

Enheten arbetskultur och HR-data leds av enhetschefen.

I verksamhetsområdet för enheten ansvarsfull arbetsgivare ingår beredning och utveckling av principerna för stadens arbetsgivarpolicy. Enheten främjar och samordnar personalens delaktighet och samverkan samt säkerställer att likabehandling och jämlikhet förverkligas inom staden. Till enhetens uppgifter hör att bereda riktlinjer för lönepolitiken och att utveckla nya effektiva metoder för belöning. Enheten utvecklar processer, tjänster samt datasystem för personaladministrationen.

I enheten ingår följande team: effektiv belöning, HR-servicesystem samt arbetsgivarpolicy.

Enheten ansvarsfull arbetsgivare leds av direktören för personalpolitik.

Personaldirektör Nina Gros är Chef för personalavdelningen.