Hoppa till innehållet

Rättstjänsten

Avdelningen rättstjänsten sköter juridisk intressebevakning och tillhandahåller experttjänster.

Tjänster för privatpersoner

Avdelningen rättstjänsten betjänar inte privatpersoner. Privatpersoner som är i behov av rättshjälp eller juridisk rådgivning kan vända sig till rättshjälpsbyrån.

Helsingfors rättshjälpsbyrå är belägen på Sundholmen, på adressen:
Porkalagatan 13 G
Telefonnummer: 029 566 0120

Förvaltning och anställningsförhållanden

I verksamhetsområdet för enheten förvaltning och anställningsförhållanden vid avdelningen rättstjänsten ingår ärenden som hänför sig till förvaltnings- och kommunalrätt och anställningsförhållanden.

Byggande och skadestånd

I verksamhetsområdet för enheten byggande och skadestånd ingår ärenden som hänför sig till markanvändning och byggande, skadestånd och straffrätt.

Avtal och upphandlingar

I verksamhetsområdet för enheten avtal och upphandlingar ingår ärenden som hänför sig till offentliga upphandlingar, konkurrensrätt och allmän avtalsrätt.

Sammanslutningar och skatter

I verksamhetsområdet för enheten sammanslutningar och skatter ingår ärenden som hänför sig till samfundsrätt, hyror, indrivning av fordringar och beskattning.

Ledning

Avdelningen rättstjänsten leds av vikarie stadsjuristen Jenni Rope.