Hoppa till innehållet

Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen sköter näringspolitiska utvecklingsuppgifter, marknadsför staden hos näringslivet, och tillhandahåller företagsrådgivning.  Avdelningen leder arbetet med att sköta stadens sysselsättningsfrågor och tillhandahåller tjänster som stöder sysselsättningen bland helsingforsarna. Avdelningen arbetar för hela stadens bästa i invandrarfrågor, sköter den strategiska planeringen kring arbetskraftsinvandringen och följer utfallet av stadens invandrarpolitik. 
Avdelningen organiserar och samordnar stadens internationella verksamhet och sköter den internationella stadspolitiken.

Näringslivsavdelningen har följande enheter:

I verksamhetsområdet för enheten innovationer och nya försök ingår innovationspolitik, stärkande av den framtida näringsgrunden, samarbete med högskolor, utveckling av innovationsekosystemet och kunskapskluster samt nyskapande försök och försöksmiljöer.

Enheten innovationer och nya försök leds av enhetschefen, innovationer och nya försök.

I enheten ingår följande team: stadsinnovationer samt ekosystem.

I verksamhetsområdet för arbetskrafts- och invandringsenheten ingår att påskynda sysselsättningen, locka internationella experter och samordna stadens migrationsärenden.

Enhetens team är tjänster för unga, tjänster för vuxna, sysselsättningsärenden och migrationsärenden. I tjänsterna för unga ingår följande underordnade team: sysselsättningsfrämjande tjänster för unga och övriga tjänster för unga. I tjänsterna för vuxna ingår följande underordnade team: sysselsättningsfrämjande tjänster för vuxna 1 och sysselsättningsfrämjande tjänster för vuxna 2.

Arbetskrafts- och invandringsenheten leds av chefen för invandrings- och sysselsättningsärenden.

I verksamhetsområdet för enheten nya företag ingår främjande av nytt entreprenörskap och utveckling av företagsekosystemet, samt stöd till tillväxtföretag och internationaliseringen av dem.

I enheten ingår följande team: företagsrådgivningsteamet och tillväxtföretagsteamet.

Enheten nya företag leds av enhetschefen, nya företag.

I verksamhetsområdet för enheten företagstjänster ingår främjande av stadens företagarvänlighet samt stärkande av företagskundrelationer och företagens verksamhetsförutsättningar.

Enheten företagstjänster leds av enhetschefen, företagstjänster.

Till näringslivsavdelningen hör dessutom teamet intern utveckling och stödtjänster, som lyder direkt under näringslivsdirektören och leds av utvecklingschefen.

Ledning

Chef för näringslivsavdelningen är näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.