Hoppa till innehållet

Vår service

Vi ger råd när du söker information om stadens tjänster eller invandringsfrågor.
Vi betjänar dig på flera språk, i vår servicepunkter, i telefonen och i chatten. Chatten hittar du i botten av denna sidan. 

Vill du konsultera ansikte mot ansikte, kan du besöka vår servicepunkter på centrumbiblioteket Odet eller vid Internaltional House Helsinki (IHH).

Centrumbiblioteket Ode finns vår Helsingfors-info servicepunkt i entréhallen. Nära vår servicepunkt finns det flera klientdatorer för självständigt arbete och möjligheten att kopiera, skriva ut och skanna som en självbetjäning.

International House Helsinki (IHH) är en gemensam servicepunkt för många myndigheter. Helsingfors-infos flerspråkiga servicerådgivare hjälper dig med alla frågor om invandring och stadens tjänster.

Du kan också lämna skriftliga frågor och feedback via stadens feedbacksystem

Vi hjälper dig också med stadens elektroniska tjänster och ger digital stöd på distans.13.08.2021 13:36